ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЗНАНЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: об’єктивність освітніх вимірювань, шкали вимірювань, валідність, надійність, об’єктивність тесту, тестовий бал

Анотація

У статті досліджуються шляхи забезпечення об’єктивності вимірювання знань у вищій освіті, визначено і науково обґрунтовано основні критерії надійності тесту та умови його об’єктивності; проаналізовано характеристики освітніх вимірювань: процедурну, класичну і інваріантну об'єктивність, а також сучасну теорію конструювання тестів ІRT та її найбільш значимі переваги; досліджено аспекти і специфіку застосування шкал вимірювання знань (п’ять типів), і визначено, які з них найбільш придатні для освітніх вимірювань та забезпечення найбільшої об’єктивності вимірювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 38 | Завантажень PDF: 20 |

Посилання

Аванесов В. С. Основы педагогической теории измерений / В. С. Аванесов // Педагогические измерения. – 2004. – № 1. – С. 15–16.

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология: [учебник для вузов] / Л. Джуэлл. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.

Звонников В. И. Измерения и качество образования / В. И. Звонников. – М.: Логос, 2006. – 313 с.

Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – М.: Академия, 2007. – 222 с.

Клайн П. Введение в психометрическое программирование: справочное руководство по конструированию тестов / П. Клайн. – Киев: Наукова думка, 1994. – 468 с.

Системный анализ в управлении: [учеб. пособие] / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин; Под ред. А. А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: [учеб. пособие] / М. Б. Челышкова. – М.: Логос, 2001. – 432 с.

Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences / Trevor G. Bond. Christine M. Fox. Lawrence Erlbaum Associates, 2001. – 790 р.

Baker F. B. Item Response Theory: Parameter Es-timation Techniques. – ASC. Univ. Ave, 2004. – 440 р.

Crocker L., Algina J. Introduction to Classical and Modern Test Theory. University of Florida. – HBJCP, 2009. – 527 р.

Іtem Response Theory (ІRT). Електронний ресурс [режим доступу] : http://www.ht.ru/cms/component/content/article/3-dictionary/1204-item-response-theory.

Educational Measurement / Ed. by R. L. Linn. – N. Y.: Macmillan, 1989. – 610 р.

Handbook of Modern Item Response Theory / Ed. by Wim J. van der Linden and Ronald K. Hambleton. – ASC. Univ. Ave, 1997. – 20 с.

Weiss D. J. (Ed.) New Horizons in testing. – N.Y.: Academic Press, 1983. – 345 р.

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
[1]
О. І. Кисельова і Л. В. Коломієць, «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЗНАНЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (7), с. 22-27, Груд 2015.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>