Про журнал

Рік заснування: 2012

Тематика: висвітлення нових наукових результатів у галузях транспорту, автоматизації та приладобудування в інтересах розробки та удосконалення інформаційно-вимірювальної техніки, стандартизації та транспортних технологій, методів вимірювання фізичних величин, розвитку систем метрологічного забезпечення.

ISSN: ISSN 2414-9780 (Online), ISSN 2412-5288 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25210-15150ПР

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказами МОН України від 02.07.2020 № 886 та від 24.09.2020 № 1188 внесено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), галузь – технічні науки, спеціальності – 275, 151, 152

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мови видання: українська і англійська

Засновник: Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку