Про журнал

Рік заснування: 2012

Тематика: висвітлення нових наукових результатів у галузі технічних наук в інтересах розробки нових та удосконалення існуючих приладів та методів вимірювання фізичних величин, розвитку системи стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, у тому числі у військовій галузі та сфері транспортних технологій

ISSN: ISSN 2414-9780 (Online), ISSN 2412-5288 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 18770-7570Р

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ МОН України від 15.04.2014 р. № 455

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мови видання: українська, російська і англійська

Засновник: Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»