Про журнал

Рік заснування: 2012

Тематика: висвітлення нових наукових результатів у галузі технічних наук в інтересах розробки нових та удосконалення існуючих приладів та методів вимірювання фізичних величин, розвитку системи стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, у тому числі у військовій галузі та сфері транспортних технологій

ISSN: ISSN 2414-9780 (Online), ISSN 2412-5288 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 18770-7570Р

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказами МОН України від 02.07.2020 № 886 та від 24.09.2020 № 1188 внесено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), галузь – технічні науки, спеціальності – 275, 151, 152

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мови видання: українська, російська і англійська

Засновник: Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»