Редакційний штат

Головний редактор: Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н. за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, професор, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса, професор кафедри метрології, якості та стандартизації

Заступник головного редактора: Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н. за спеціальністю 20.02.14 - озброєння і військова техніка, професор, Військова академія, м. Одеса, провідний науковий співробітник наукового центру Військової академії

Відповідальний секретар: Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., професор, Військова академія, м. Одеса, провідний науковий співробітник наукового центру Військової академії

Члени редколегії:

Аніскін Олексій, к.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти, доцент,  Університет Північ, м. Вараждин, Республіка Хорватія, доцент кафедри цивільного будівництва

Банзак Оксана Вікторівна, д.т.н., за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, професор, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса, професор кафедри метрології, якості та стандартизації

Боряк Костянтин Федорович, д.т.н. за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, професор, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса, професор кафедри метрології, якості та стандартизації

Ваганов Олександр Іванович, д.т.н. за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, 05.13.07 - автоматизація технологічних процесів і виробництв в промисловості, професор, Акціонерне товариство «Українська залізниця», директор Департаменту менеджменту якості продукції та послуг

Величко Олег Миколайович, д.т.н. за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, професор, ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), м. Київ, директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

Габер Антоніна Анатоліївна, к.т.н. за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, доцент, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса, завідувач кафедри метрології, якості та стандартизації

Гасанов Юсиф Надир огли, д.т.н., професор, Азербайджанська Республіка, Азстандарт, Заступник начальника відділу метрології

Гордієнко Тетяна Богданівна, д.т.н. за спеціальністю 152 - метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, професор, Державний університет телекомунікацій, м. Київ, завідуюча кафедри системного аналізу

Горін Вадим Вікторович,  д.т.н. за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса,професор кафедри метрології, якості та стандартизації

Грабовський Олег Вікторович, к.т.н. за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, доцент, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса, декан факультету електроніки, автоматизації та метрології

Діденко Віктор Дмитрович, д.ф.-м.н. за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, професор, м. Одеса

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н. за спеціальністю 05.11.01 -  прилади та методи вимірювання механічних величин, професор, Національний авіаційний університет, м. Київ, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Корсун Валерій Іванович, д.т.н. за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування, професор, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації

Кучерук Володимир Юрійович, д.т.н. за спеціальністю 05.11.16 - інформаційно-вимірювальні системи, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики

Лещенко Олег Іванович, к.т.н. за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство, доцент, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса, завідувач кафедри електроніки, транспортних технологій та логістики

Мілковіч Марін, к.т.н., професор, Університет Північ, м. Вараждин, Республіка Хорватія,  ректор

Мілованов Валерій Іванович, д.т.н. за спеціальністю 05.04.03 – гідравлічні машини і апарати холодильної і кріогенної техніки, професор, Одеський національний технологічний університет, м. Одеса, завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів

Меленчук Тетяна Михайлівна,д.т.н. за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи, професор,  Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, завідуюча кафедри автомобільного транспорту та логістики

Передерко Анатолій Леонтійович, д.т.н. за спеціальністю 05.11.01 -  прилади та методи вимірювання механічних величин, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса, професор кафедри метрології, якості та стандартизації

Салсеану Александру, д.т.н., професор, Технічний університет ім. Георге Асачі в Яссах, Румунія, професор кафедри електричних вимірювань та матеріалів

Семенова Алла Василівна, д.пед.н. за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, професор, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, професор кафедри інтегровних технологій управління

Скачков Валерій Вікторович, д.т.н. за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, професор, Військова академія (м. Одеса), головний науковий співробітник наукового центру Військової академії (м. Одеса)

Солдо Божо, д.т.н., професор, Універсітет Північ, м. Вараждін, Республіка Хорватія, декан факультету будівництва

Чундева-Блаєр Марія, д.т.н., професор, Університет Святих Кирила і Мефодія, Республіка північна Македонія, професор