Редакційний штат

Головний редактор: Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н. за спеціальністю 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних величин, професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, ректор

Заступник головного редактора: Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н. за спеціальністю 20.02.14 - озброєння і військова техніка, професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Відповідальний секретар: Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Члени редколегії:

Аніскін Олексій, к.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти, доцент,  Університет Північ, м. Вараждин, Республіка Хорватія, доцент кафедри цивільного будівництва

Боряк Костянтин Федорович, д.т.н. за спеціальністю 20.02.14 - озброєння і військова техніка, професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, завідувач кафедри метрології та метрологічного забезпечення

Ваганов Олександр Іванович, д.т.н. за спеціальністю 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, 05.13.07 - автоматизація технологічних процесів і виробництв в промисловості, професор, Одеська залізниця, м. Одеса, головний метролог - начальник дорожнього центру стандартизації та метрології

Величко Олег Миколайович, д.т.н. за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, професор, ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), м. Київ, директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

Волков Сергій Леонідович, д.т.н. за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (к.т.н. за спеціальністю 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій),  доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, завідувач кафедри автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій

Гасанов Юсиф Надир огли, д.т.н., професор, Азербайджанська Республіка, Азстандарт, Заступник начальника відділу метрології

Гордієнко Тетяна Богданівна, д.т.н. за спеціальністю 152 - метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, завідувач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань

Грабовський Олег Вікторович, к.т.н. за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса,  директор Навчально-наукового інституту метрології, автоматизації, інтелектуальних технологій та електроніки,

Діденко Віктор Дмитрович, д.ф.-м.н. за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, старший науковий співробітник,

Зборовська Ірина Адамівна, к.т.н. за спеціальністю 05.02.02 - машинознавство та деталі машин, доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, професор кафедри загальної підготовки

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н. за спеціальністю 05.11.01 -  прилади та методи вимірювання механічних величин,  професор, Національний авіаційний університет, м. Київ, завідувач кафедри інформаційних технологій

Корсун Валерій Іванович, д.т.н. за спеціальністю 05.13.03 - системи та процеси керування, професор, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

Кучерук Володимир Юрійович, д.т.н. за спеціальністю 05.11.16 - інформаційно-вимірювальні системи, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики

Лещенко Олег Іванович, к.т.н. за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство, доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, доцент кафедри електроніки та мікросистемної техніки

Мілковіч Марін, к.т.н., професор, Університет Північ, м. Вараждин, Республіка Хорватія,  ректор

Мілованов Валерій Іванович, д.т.н. за спеціальністю 05.04.03 – гідравлічні машини і апарати холодильної і кріогенної техніки, професор, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів

Меленчук Тетяна Михайлівна, д.т.н. за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи, професор,  Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, завідувач кафедри транспортних технологій та менеджменту

Новіков Володимир Миколайович, д.ф.-м.н. за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла, професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, директор інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики ОДАТРЯ, м. Київ

Салсеану Александру, д.т.н., професор, Технічний університет ім. Георге Асачі в Яссах, Румунія, професор кафедри електричних вимірювань та матеріалів

Семенова Алла Василівна, д.пед.н. за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, професор, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, професор кафедри політології

Скачков Валерій Вікторович, д.т.н. за спеціальністю 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи, професор, Військова академія (м. Одеса), провідний науковий співробітник

Солдо Божо, д.т.н., професор, Універсітет Північ, м. Вараждін, Республіка Хорватія, декан факультету будівництва

Чундева-Блаєр Марія, д.т.н., професор, Університет Святих Кирила і Мефодія, Республіка північна Македонія, професор 

Янковський Олег Георгійович, к.т.н. за спеціальністю 20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв'язок, доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, завідувач кафедри загальної підготовки