ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • С. Л. Волков Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0002-6559-5290
  • Л. В. Коломієць Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-2341-3345
  • О. І. Кисельова Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0001-9031-8781
  • А. М. Прокопенко Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: організаційний дизайн, організаційно-інформаційний дизайн, освітні послуги, якість надання освітніх послуг, організаційна структура технічного ЗВО, координаційні механізми діяльності структур ЗВО.

Анотація

В статті запропоновано загальний вигляд організаційного дизайну закладів вищої освіти, який відповідає комерційному характеру їх діяльності з надання освітніх послуг; визначено структуру організаційно-інформаційного дизайну технічних ЗВО та зміст і координаційні механізми (інформаційні зв’язки) кожної з структурних складових; запропоновано створення нового координаційного механізму, що дає змогу трансформації існуючих інформаційних зв’язків в єдиний інформаційний потік прийняття рішень. Подальшим розвитком запропонованого підходу до організаційного дизайну ЗВО є дослідження якості процесів, які забезпечують координаційні механізми (інформаційні зв’язки) і розробка методики з оцінки їх якості та якості надання освітніх послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 244 | Завантажень PDF: 169 |

Посилання

Stafford Bir. Kibernetika i menedzhment. Moskva: DomKniga, 2010. 280 s.

Nejman S. Yu., Sokolova T. V., Dal'ke S. G. Unifikaciya nacional'nyx terminosistem: texnicheskaya e'stetika i industrial design. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2018. № 11(89). Ch. 1. C. 140–145.

Goncharova E. V. Innovacii i problemy dizajn-obrazovaniya v kontekste obshhekul'turnyx cennostej. Omskij nauchnyj vestnik. 2013. № 1(115). S. 223–225.

Motyshina M. S. Organizacionnyj dizajn kak sistemnaya koncepciya. Sistemnyj analiz v proektirovanii i upravlenii: sb. nauch. trudov XXIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. g. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij politexnicheskij universitet Petra Velikogo, 2019. S. 8–12.

Joshi K. M., Paivandi Saeed (2017) Quality assurance in higher education a global perspective. Perspectives on higher education. Contributed articles. STUDERA. 246 p.

Andrushchenko V. P. Derzhavno-hromadskyi kharakter upravlinnia osvitoiu. Vyshcha osvita Ukrainy. Kyiv, 2011. # 3. S. 5–8.

Bakhrushyn V. Ye., Horban O. M. Yakist vyshchoi osvity ta suchasni pidkhody do yii vymiriuvannia. Osvita i upravlinnia. 2012. T. 14, # 4. S. 7–11.

Kyselova O. I., Kolomiiets L. V., Volkov S. L. Kompetentnisnyi pidkhid do otsiniuvannia profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”. 2018. # 19(1295). S. 31–35.

Ohneviuk V. O. Evoliutsiinyi postup osvity v konteksti osvitolohii. Osvita u polikulturnykh suspilstvakh: zb. nauk. prats. Za red. Vasylia Kremenia, Tadeusha Levovytskoho, Yezhy Nikitorovycha, Svitlany Sysoievoi. Polshcha, Varshava: Vyshcha pedahohichna shkola, 2012. S. 117–129.

Riabchenko V. Problema yakosti vitchyznianoi vyshchoi osvity v konteksti osvitianskykh reform: retrospektyva y suchasnist z pozytsii svitohliadno-kompetentnisnoho pidkhodu. Vyshcha osvita Ukrainy. 2015. # 1, S. 12–27.

Sysoieva S. O. Osvita yak obiekt doslidzhennia. Shliakh osvity: naukovo-metodychnyi zhurnal. Kyiv, 2011. # 2. S. 5–11.

Khmelnytska O. I. Sutnist ta kharakterystyka elementiv osvitno-vykhovnoho prostoru suchasnoho universytetu. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. Luhansk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2012. Vyp. 2(49). S. 189–194.

Yakovlev A. O. Filosofski kontseptsii osvity: metodolohichnyi i analitychnyi potentsial. Visnyk Nats. un-tu “Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. 2013. # 2(16). S. 91–99.

Mincberg G. Struktura v kulake: sozdanie e'ffektivnoj organizacii / Per.s angl. Sankt-Peterburg: Piter, 2004. 512 s.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2017. # 38-39. St. 380.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Data zvernennia 10.06.2020).

Boretska N., Kovalchuk O. Mekhanizm nadannia osvitnikh posluh u zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky. 2019. # 2(65), S. 36–39.

Kyselova O. I. Rol virtualnoi realnosti u zabezpechenni yakosti osvitnikh posluh zakladiv vyshchoi osvity. Zbirnyk naukovykh prats Odeskoi derzhavnoi akademii tekhnichnoho rehuliuvannia ta yakosti. 2019. # 1. S. 33–38.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2014. #37-38. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Data zvernennia 11.06.2020).

Опубліковано
2020-10-04
Як цитувати
[1]
С. Л. Волков, Л. В. Коломієць, О. І. Кисельова, і А. М. Прокопенко, «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1(16), с. 6-13, Жов 2020.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>