МЕТОД ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАДАЧАХ СТІЙКОСТІ ПЛОСКОЇ ФОРМИ ВИГИНУ БАЛОК ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ

Ключові слова: метод граничних елементів, стійкість плоскої форми вигину, балки прямокутного перерізу, МАТLAB

Анотація

Представлено алгоритм розв’язання задач стійкості плоскої форми вигину балок прямокутного перерізу (тонкої смуги) за допомогою чисельно-аналітичного варіанта методу граничних елементів. Метою роботи є побудова нових рішень диференціальних рівнянь задач стійкості. Балки з перерізами у вигляді вузької смуги мають більш високу міцність і жорсткість, однак, при поперечному навантаженні, виникає небезпека втрати стійкості плоскої форми вигину. У цьому випадку балка додатково згинається в іншій площині і закручується. Виникає згинально-крутильна форма втрати стійкості, при якій з’являються великі переміщення і може настати руйнування конструкції. Теорія вирішення подібних завдань потребує розвитку, тому існуючі результати вельми складно поширити на нерозрізні балки і рами. Метод граничних елементів дозволяє істотно спростити процес рішення, підвищити точність і достовірність результатів і поширити отримані рішення на більш складні конструкції, ніж просто балки. Розрахунки критичних сил виконані в середовищі МАТLAB.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 230 | Завантажень PDF: 100 |

Посилання

Власов В. З. Тонкостенные упругие стержни/ В. З. Власов. – М. – Л.: Физматиз, 1959. – 568 с.

Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в 3-х томах/ Под ред. И. А. Биргера и Я. Г. Пановно. – М.: Машиностроение, 1968. – Т. З. – 569 с.

Смирнов А. Ф. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений / А. Ф. Смирнов, А. В. Александров, Б. Я. Лащеников, Н. Н. Шапошников. – М.: Стройиздаст, 1984. – 416 с.

Дащенко А. Ф. Численно-аналитический метод граничных элементов/ А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, В. Ф. Оробей, Н. Г. Сурьянинов. – Одесса: ВМВ, 2010. – Т.1. – 416 с.

Баженов В. А. Строительная механика. Специальный курс. Применение МГЭ / В. А. Баженов, А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, В. Ф. Оробей. – Одесса: Астропринт, 2001. – 288 с.

Оробей В. Ф. Метод граничных элементов в задачах с неустойчивыми решениями / В. Ф. Оробей, А. Ф. Дащенко, А. М. Лимаренко // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – Одеса, 2013. – Вып.2(41). – С. 27–31.

Оробей В. Ф. Расчет арок на устойчивость методом граничных элементов / В. Ф. Оробей, А. Ф. Дащенко, А. М. Лимаренко. Одеський національний морський університет, Хмельницький національний університет, Науково-виробничий журнал Проблеми техніки. – Одесса, 2009. – С. 114–123.

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
[1]
В. Ф. Оробей, А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломієць, і О. М. Лимаренко, «МЕТОД ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАДАЧАХ СТІЙКОСТІ ПЛОСКОЇ ФОРМИ ВИГИНУ БАЛОК ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (7), с. 47-55, Груд 2015.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>