ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИН ВИНОГРАДНИХ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МЕТОДІВ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ

  • М. І. Сичов Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • Л. В. Коломієць Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-2341-3345
Ключові слова: вино виноградне, фальсифікація, ідентифікація, натуральність, мінеральний склад, ароматизатори, барвники, методи аналізу, фізико-хімічний склад

Анотація

У статті проводиться аналіз видів та особливостей фальсифікатів вин виноградних, існуючих досліджень щодо їх виявленнястану нормативних документів та їх вимог до якості вин виноградних в Україні та розглядається необхідність вдосконалення і введення методів аналізів  щодо натуральності вин виноградних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 197 | Завантажень PDF: 356 |

Посилання

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1977, № 771/97 ДР // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: htpp://zakon2.rada.gov.ua/ laws /show/771/97%DO%В2%D1% 80/.

Идентификация и фальсификация винодельческой продукции. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://www.znaytovar.ru /s/identifikaciya_i_falsificaciya20/html.

Николаева М. А. Идентификация и фальсификация пищевых продуктов / М. А. Николаева, Д. С. Лычников, А. Н. Неверов. М.: Экономика, 1995. – 108 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 р. № 12 «Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах».

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.10.2010 р. № 487 «Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://search.ligazakon/ua/l doc2.nsf/ link1/RE18921/html .

Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16.06.2005 № 2662-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2662-15.

Вина. Загальні технічні умови: ДСТУ 4806:2007 – Чинний від 2009-01-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 15 с. – (Національний стандарт України).

Валуйко Г. В. Биохимия и технология красних вин / Г. В. Валуйко. – М.: Пищевая промышленность, 1973. – 296 с.

Горбунова Е. В. Исследование антиоксидантной емкости красных вин и разработка алгоритма виявления их фальсификации: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.15 / Е. В. Горбунова; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2012. – 22 с.

Аникина Н. С. Минеральный состав виноградных вин-идентификационный признак их аудентичности / Н. С. Аникина, Т. А. Жилякова, В. Г. Гержикова, Л. Г. Владимирова, А. В. Семенчук, А. Ф. Черкашина, Н. Н. Сарварова, Е. В. Горбунова // Виноградарство и виноделие. – 2010. – № 1. – С. 33-34.

Гугучкина Т. И. Определение подлинности винодельческой продукции / Т. И. Гугучкина, Н. М. Агеева, Ю. Ф. Якуба // Партнеры и конкуренты. – 2002. – № 3. – С. 25-28.

Лунина Л. В. Разработка способов оценки качества и идентификации виноградных вин и винных напитков: автореф. дис. канд. техн.наук: 05.18.15, 05.18.01 / Л. В. Лунина; СКЗПИИСиВ. – Краснодар, 2005. – 17 с. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа: htpp: // www. dissertac.com/content/razrabotkasposobov-otsenki-kachestva-i-i.

Методы технохимического контроля в виноделии / Под ред. проф. Гержиковой В. Г. – Симферополь: «Таврида», 2002. – 260 с.

Современные методы идентификации подлинности виноградных вин. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: htpp://bibliofond.ru/ /view.aspx?id=452143.

Опубліковано
2014-06-10
Як цитувати
[1]
М. І. Сичов і Л. В. Коломієць, «ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИН ВИНОГРАДНИХ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МЕТОДІВ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (4), с. 15-19, Чер 2014.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>