АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В УКРАЇНІ

  • М. І. Сичов Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • Л. В. Коломієць Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-2341-3345
  • В. В. Камінний Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: енергетична стратегія, повітряні лінії електропередачі, навколишнє середовище, захист довкілля, електромагнітні поля, гігієнічна оцінка випромінювань, відповідальність влади

Анотація

У статті розглянуті питання екологічної безпечності при роботі повітряних ліній електропередачі високих напруг, їх вплив на природне середовище та здоров`я людей в зоні цих ліній, питання соціальної відповідальності при проектуванні, будівництві і роботі таких енергетичних об`єктів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 72 | Завантажень PDF: 62 |

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energetika.in.ua.

Роль Півдня України в євроінтеграційних процесах: енергетичний аспект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.od.ua.

Високовольтні лінії електропередач. Національний екологічний Центр України. [Електронний ресурс]. – № 1. – Режим доступу: http://necu.org.ua.

Фізико-хімічні забруднення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://b-ko.com.

Лінії електропередачі – джерело постійного електромагнітного випромінювання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.labp-rice.ua.

Екологічний вплив ліній електропередачі на навколишне середовище. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.

Дії полів різноманітного походження на людину. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebooktime.net.

Гігієнічна оцінка електромагнітних випромінювань у навколишньому середовищі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.medbib.in.ua.

Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doza.net.ua.

Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 року (із змін. і доп.) № 575/97 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998.

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів: Закон України від 09.07.2010, №2480-VI (редакція від 05.12.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://zakon2.rada.gov.ua.

Про затвердження Правил охорони електричних мереж: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 року № 209. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://zakon.rada. gov.ua.

Про затвердження Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів: Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 19.06.1996 № 173, дія з 02.10.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97: Наказ Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 за №11/2451 (зі змінами, внесеними згідно Наказу Держнаглядохоронпраці № 26 від 25.02.2000 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ohranatruda.in.ua.

Правила організації технічного обслуговування обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж ГКД 34.20.60.1-2003: Об`єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФЕ»). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forca.com.ua.

Безопасность труда в охранных зонах линий електропередачи. [Електронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ohorjnapraci.kiev/ua.

Електричні мережі і завдання охорони навколишнього середовища. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: htpp://www.ukrenergo. energy.gov.ua.

Електромагнітні поля промислової частоти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com.

ДБН А.2.2-1-2003. Проектування, склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків, споруд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrenergo.energy.gov.ua.

Опубліковано
2014-12-10
Як цитувати
[1]
М. І. Сичов, Л. В. Коломієць, і В. В. Камінний, «АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В УКРАЇНІ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (5), с. 11-16, Груд 2014.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>