ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: система управління якістю вищої освіти, тестовий контроль, тест, тестові завдання, якість навчання, вимірювання знань

Анотація

У статті досліджено питання впровадження системи управління якістю вищої освіти у роботу ВНЗ з метою підвищення ефективності управління навчальним процесом та контролю якості освітніх послуг. Розкрито роль тестування у системі вимірювання знань студентів; класифікації тестів; фактори впровадження тестування в систему вищої освіти, критерії добору змісту тестового матеріалу. Експериментально досліджено результативність методики реалізації тестового контролю у процесі перевірки знань у студентів технічних ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 177 | Завантажень PDF: 109 |

Посилання

Аванесов В.С. Теория и методика педагогических измерений [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://testolog.narod.ru/ Theory12. html.

Булах І. Є. Створюємо якісний тест: навчальний посібник / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с.

Гаффарова Е. Создание системы менеджмента качества в вузе / Е. Гаффарова // Методы менеджмента качества. – 2002. – № 12. – С. 12-16.

Ильинский И. Качество – ядро образовательного процесса / И. Ильинский // Стандарты и качество. – 2002. – № 4. – С. 22-24.

Комишан А. І., Худаковський К. І. Технологія тестового контролю успішності засвоєння змісту навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.uipa.kharkov.ua/library/ Left_menu/Zbirnuk.

Короткий тестологічний словник-довідник / Упорядник Л. Т. Коваленко. – К. : Грамота, 2008. – 160 с. (Серія «Словник») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.znannya.org/?view=testology.

Лукіна Т. О. Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти: навчально-методичні матеріали до модуля / Т. О. Лукіна. – К. : Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні", 2007. – 59 с.

Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования / А. Н. Майоров. – М. : Интеллект-Центр, 2002. – 296 c.

Опарина Н. М., Полина Г. Н., Файззулин Р. М., Шрамкова И. Г. Адаптивное тестирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. gumer.info/bibliotek_ Buks/Pedagog/testing/index.php.

Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців (методичні та методологічні аспекти): [Навч. посібник] / А. Й. Ягодзінський, А. О. Муромцева, Л. В. Іванова та ін. / Одеський держ. економічний ун-т. – К., 2007. – 216 с.

Поддубный А. В., Панина И. К., Ащепкова Л. Я. Методические основы разработки и использования педагогических тестов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www. dvgu. ru/umu/pedtest/Main.htm.

Спиридонов Э. Разработка модели системы качества вуза / Э. Спиридонов, Е. Савина // Стандарты и качество. – 2002. – № 4. – С. 46-47.

Опубліковано
2015-06-10
Як цитувати
[1]
О. І. Кисельова і Л. В. Коломієць, «ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (6), с. 10-16, Чер 2015.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>