ОЦІНКА ВПЛИВУ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗБУРЕНЬ НА ЯКІСТЬ РІШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАДАЧ В АДАПТИВНІЙ РАДІОТЕХНІЧНІЙ СИСТЕМІ

  • В. В. Скачков Одеська державна академія технічного регулювання та якості http://orcid.org/0000-0003-2432-4176
  • Г. Д. Братченко Одеська державна академія технічного регулювання та якості http://orcid.org/0000-0002-0314-8188
  • Г. Г. Смаглюк Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • Г. С. Бондаренко Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: внутрішньосистемні завади, шумова завада, адаптивна антенна решітка, коефіцієнт придушення, широкосмуговий сигнал, радіолокаційний дальнісний портрет

Анотація

Теоретично оцінюється вплив неідентичності частотних характеристик каналів прийому в багатоканальній адаптивній інформаційно-вимірювальній системі з антенною решіткою та основним (опорним) каналом на якість придушення зовнішніх шумових завад. Отримані теоретичні результати використовуються для оцінювання відношення сигнал-шум в основному каналі при імітаційному моделюванні впливу внутрішньосистемних збурень на кореляцію радіолокаційних дальнісних портретів з ідеальними портретами і можуть використовуватись для прогнозування якості радіолокаційного розпізнавання об’єктів на основі відомих залежностей. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 60 | Завантажень PDF: 59 |

Посилання

Адаптивная компенсация помех в каналах связи / Ю. И. Лосев, А. Г. Бердников, Э. Ш. Гойхман и др.; Под. ред. Ю. И. Лосева. – М.: Радио и связь, 1988. – 208 с.

Ширман Я. Д. Методы радиолокационного распознавания и их моделирование / Я. Д. Ширман, С. А. Горшков, С. П. Лещенко, Г. Д. Братченко, В. М. Орленко // Зарубежная радиоэлектроника: успехи современной радиоэлектроники. – 1996. – № 11. – С. 3 – 63.

Computer Simulation of Aerial Target Radar Scattering, Recognition, Detection, and Tracking / Y. D. Shirman, S. A. Gorshkov, S. P. Leshchenko, V. M. Orlenko, S. Y. Sedyshev, O. I. Sukharevskiy / Y. D. Shirman editor. – Boston – London: Artech house, 2002. – 294 c.

Монзинго Р. А. Миллер Т. У. Адаптивные антенные решетки: Введение в теорию: Пер. с англ.; Под ред. В. А. Лексаченко. – М.: Радио и связь, 1986. – 448 с.

Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. – М.: Радио и связь, 1982. – 624 c.

Скачков В. В. Анализ эффективности адаптивной обработки сигналов в условиях дестабилизирующих воздействий / В. В. Скачков // Радиотехника. – 1998. – № 11. – С. 10–14.

Братченко Г. Д. Моделювання впливу дестабілізуючих факторів на форму дальнісних портретів в радіолокаційних системах з антенними решітками / Г. Д. Братченко, Г. Г. Смаглюк // Збірник наукових праць ОДАТРЯ. – Одеса, 2015. – вип. 1(6). – С. 119–125.

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
[1]
В. В. Скачков, Г. Д. Братченко, Г. Г. Смаглюк, і Г. С. Бондаренко, «ОЦІНКА ВПЛИВУ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗБУРЕНЬ НА ЯКІСТЬ РІШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАДАЧ В АДАПТИВНІЙ РАДІОТЕХНІЧНІЙ СИСТЕМІ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (7), с. 89-94, Груд 2015.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають