МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПОЗИЦІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: методологія, синергетика, синергетичний підхід, єдина інформаційна середу, електронний ресурс, самоорганізація, корпоративної системи інформаційно-технологічної взаємодії, організаційно-функціональна модель, база даних

Анотація

У статті викладено методологічні аспекти та перспективи використання синергетичного підходу при побудові єдиного інформаційного середовища навчального закладу, як відкритої системи, що самостійно розвивається. Слідуючи обраної методології, запропоновано опис діяльності навчального закладу, формування вимог до інформаційної системи та їх практичну реалізацію розглядати, як єдиний процес створення та розвитку систем узгоджених проблемно-орієнтованих моделей. Розроблено механізм перетворення проблемно-орієнтованих моделей. Запропоновано варіант практичної реалізації його на базі організаційно-функціональної моделі та корпоративної моделі інформаційно-технологічної взаємодії, які складають основу єдиного інформаційного середовища навчального закладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 95 | Завантажень PDF: 78 |

Посилання

Андреев В. В., Герова Н. В. Требования к информационной системе управления учебным процессом ВУЗа // Программные продукты и системы. – 2010. – № 1. – С. 135–138.

Ахметов Б. С. Основы построения информационной образовательной среды ВУЗа. – Актобе: АГУ им. К. Жубанова, 2005. – 332 с.

Бабич И. Н. Синергетика как методологическая основа формирования образовательной среды школы. www.mce.su/archive/doc21907.

Буданов В. Г. Синергетическая методология в постнеклассической науке и образовании. Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007.

Единая образовательная информационная среда: Проблемы и пути развития: Материалы III Всероссийской науч.-практ. конф.-выставки. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. – 330 с.

Исаев И. В. Модели и алгоритмы формирования концептуальной схемы данных единой информационной среды ВУЗа: Дис. канд. техн. наук: 05.13.06 – Томск. – 2005. – C. 210.

Казанская О. В. Формирование информационной образовательной среды технического университета / О. В. Казанская, В. И. Гужов // Университетское управление: практика и анализ. – 2003. – № 4(27). – С. 57 - 61.

Королев Д. А. Подходы к построению единой информационной среды в ВУЗе. «Студенческая аудитория» № 1. – М.: МИЭМ. – 2006. – С. 14-16.

Крюков В. В, Шахгельдян К. И. Корпоративная Информационная среда ВУЗа // Монография. – Владивосток: Дальнаука. – 2007. – 308 с.

Монахов С. В., Савиных В. П., Цветков В. Я. Методология анализа и проектирования сложных информационных систем. Фонд содействия информатизации образования. – М: Просвещение, 2005. – 264 с.

Паршукова Г. Б., Протасова О. Н. Единая образовательная информационная среда: Проблемы и пути развития: Материалы 6 Международной науч.-практ. конф.-выставки. – Томск: ООО «Графика-Пресс», 2007. – С. 169.

Синергетические аспекты создания корпоративной информационной системы ВУЗа // Сайт Тольяттинского государственного университета сервиса. www.tolgas.ru.

Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980 – 264 с.

Чепкий В. В., Бузиян В. Г., Макарчук И. В. Формирование единой информационной среды высшего учебного заведения // Комп’ютерні технології, інформаційна безпека та дизайн: Матеріали IV Науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: МГУ, 2009. – 164-169.

Опубліковано
2012-12-05
Як цитувати
[1]
В. В. Чепкій, В. В. Скачков, Г. Д. Братченко, і С. Л. Волков, «МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПОЗИЦІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (1), с. 32-39, Груд 2012.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>