ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРАДІЄНТНИХ АЛГОРИТМІВ АДАПТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ПРИДУШЕННЯ ШУМОВИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

  • В. В. Скачков Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-2432-4176
  • О. М. Єфимчиков Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • В. І. Павлович Одеський національний політехнічний університет
  • С. С. Ковалішин Військова академія (м. Одеса)
Ключові слова: градієнтний алгоритм адаптації, багатомірний просторово-часовий фільтр, кореляційна матриця шумових випромінювань, власне значення, динамічні параметри, стійкість, збіжність, ваговий вектор, коефіцієнт придушення, коефіцієнт передачі ланцюга зворотного зв'язку.

Анотація

Методами динамічних множників і унітарних перетворень досліджений вплив динамічних параметрів на ефективність придушення активних шумових випромінювань на виході N-мірного адаптивного фільтра інформаційно-вимірювальної системи. Установлено аналітичну залежність коефіцієнта придушення шумової перешкоди від динамічних параметрів: збіжності й стійкості градієнтного процесу адаптації довільної розмірності. Показано вплив енергетичних параметрів шумових випромінювань, розмірності адаптивної системи й параметрів ланцюга адаптивного управління на запас стійкості й збіжність багатомірного градієнтного алгоритму адаптації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 87 | Завантажень PDF: 86 |

Посилання

Адаптивные фильтры / [П. М. Грант, К. Ф. Н. Коуэн, Б. Фридлендер и др.]; под ред. К. Ф. Н. Коуэна и П. М. Гранта; пер. с англ. Н. Н. Лихацкой. - М.: Мир, 1988. - 392 с.

Кузьмин С. З. Цифровая радиолокация. Введение в теорию / Кузьмин С. З. – К.: Издательство КВІЦ, 2000. – 428 с.

Обработка сигналов в многоканальных РЛС / [А. П. Лукошкин, С. С. Каринский, А. А. Шаталов и др.]; под ред. А. П. Лукошкина. – М.: Радио и связь, 1983. – 328 с.

Адаптивная компенсация помех в каналах связи / [Ю. И. Лосев, А. Г. Бердников, Э. Ш. Гойхман, Б. Д. Сизов]; под ред. Ю. И. Лосева. – М.: Радио и связь, 1988. – 208 с.

Монзинго Р. А. Адаптивные антенные решётки. Введение в теорию / Р. А. Монзинго, Т. У. Миллер; пер. с англ. под ред. В. А. Лексаченко. – М.: Радио и связь, 1986. – 448 с.

Гусев С. И. Повышение скорости сходимости адаптации в системе обработки сигналов с оптимизацией пространственной структуры / С. И. Гусев, Ю. Н. Паршин // Вестник РГРТУ. – Рязань, 2011. – № 3 (37). – С. 21-34.

Ратынский М. В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решётках / Ратынский М. В. – М.: Радио и связь, 2003. – 200 с.

Кошелев В. И. Повышение эффективности алгоритмов защиты РЛС от активных шумовых помех / В. И. Кошелев, Е. С. Штрунова // Вестник РГРТУ. – Рязань, 2011. – № 3 (37). – С. 27-31.

Опубліковано
2013-06-14
Як цитувати
[1]
В. В. Скачков, О. М. Єфимчиков, В. І. Павлович, і С. С. Ковалішин, «ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРАДІЄНТНИХ АЛГОРИТМІВ АДАПТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ПРИДУШЕННЯ ШУМОВИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (2), с. 81-87, Чер 2013.