ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У СФЕРІ МЕТРОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Ключові слова: технічний комітет стандартизації, оцінювання, критерій, метрологія, приладобудування, міжнародна організація стандартизації, регіональна організація стандартизації

Анотація

Розглянуто підходи щодо оцінювання діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері метрології та приладобудування, проаналізовано співпрацю з технічними органами міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації, стан гармонізації нормативних документів тощо. Представлені результати оцінювання їхньої діяльності у т. ч. із застосуванням узагальненого критерію. Здійснений порівняльний аналіз діяльності національних ТК у сфері метрології та приладобудування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 130 | Завантажень PDF: 73 |

Посилання

Типове положення про технічний комі-тет стандартизації / Затв. наказом Держстандарту України від 20.05.2002 № 298, зареєстр. у Мін’юсті України 11.07.2002 за № 578/6866.

Гордієнко Т. Б. Деякі аспекти оцінки ефективності діяльності національних технічних комітетів стандартизації у 2008 – 2009 рр. / Т. Б. Гордієнко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 2. – С. 4–9.

Гордієнко Т. Б. Оцінювання діяльності українських технічних комітетів стандартизації з застосуванням методу аналізу ієрархій / Т. Б. Гордієнко // Тези доп. 10-ї Ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика». Ялта, 2010. – С. 36–38.

Гордієнко Т. Б. Методика оцінки ефективності діяльності технічних комітетів стандартизації із застосуванням метода аналізу ієрархій / Т. Б. Гордієнко, О. М. Величко // Праці Першої наук.-практ. конф. «Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості». ОДІВТ, 16 грудня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 28–35.

Гордиенко Т. Б. Особенности деятельности технических комитетов международных и региональных организаций в области метрологии / Т. Б. Гордиенко // «Метрология 2009»: тезисы докладов Междунар. научно-практ. конф. – Минск: БелГИМ. – 2009. – С. 98–102.

Український класифікатор нормативних документів (ICS:2005, MOD): ДК 004:2008. – [Чинний від 2009.04.01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 104 с. (Національний класифікатор України).

Гордієнко Т. Б. Узагальнений критерій оцінювання ефективності діяльності національних технічних комітетів стандартизації / Т. Б. Гордієнко // І Міжнар. наук. конф. пам’яті професора Володимира Поджаренка «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2011), 21 – 24 вересня 2001, Вінниця, 2011. – С. 143.

Гордієнко Т. Б. Складові узагальненого критерію для оцінювання ефективності діяльності національних технічних комітетів стандартизації / Т. Б. Гордієнко // «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика»: тези доп. 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – Ялта: АТМ України. – 2011. – С. 23–26.

Гордієнко Т. Б. Узагальнений критерій оцінювання ефективності діяльності національних технічних комітетів стандартизації / Т. Б. Гордієнко // І Міжнар. наук. конф. «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах»: тези доп. – Вінниця. – 2011. – С. 143.

Гордієнко Т. Б. Оцінювання ефективності діяльності технічних комітетів стандартизації в галузі приладобудування із застосуванням узагальненого критерію / Т. Б. Гордієнко // «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика»: тези доп. 13-ї Міжнар. науково-практична конференція «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика». – Ялта – Київ: АТМ України. – 2013.– С. 35 – 37.

Gordiyenko Т. B. Activity the technical committees standardization of international organizations in field of metrology / Т. B. Gordiyenko, L. V. Kolomiets, O. М. Velychko // Зб. наук. праць Одеської держ. академії технічного регулювання та якості. – 2012. – Вип. 1 (1). – С. 11–16.

Гордієнко Т. Деякі аспекти оцінювання діяльності національних технічних комітетів стандартизації у сфері метрології / Т. Гордієнко, О. Величко // Метрологія та прилади. – 2011. – № 2. – С. 5–11.

ISO/IEC Guide 99:2007. International vocabulary of metrology. Basic and general concepts and associated terms (VIM) [Text]. – [First edition 2007.12.15] – Published in Switzerland: ISO, 2007. – 92 p.

Velychko O. Features of the VIM application to the practical aspects of measurement / Velychko O., Gordiyenko T. // IMEKO TC1+TC7+TC13 Joint Symposium. – Jena, Germany. – 2011. – 7 p.

Величко О. Н. Проблемные вопросы целостности терминологических подсистем международного словаря по метрологии / О. Н. Величко, Т. Б. Гордиенко // Системи обробки інформації. – Вип. 5 (79). – 2009. – С. 2–4.

ISO/IEC Guide 98-3:2008. Uncertainty of measurement. Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995) [Text]. – [First edition 2008-10-01] – Published in Switzerland: ISO, 2008. – 120 p.

Величко О. Н. Современное состояние внедрения Руководства GUM в документах международных и региональных организаций / О. Н. Величко, Т. Б. Гордиенко // Системи обробки інформації. – Вип. 4 (85). – 2010. – С. 7–10.

Величко О. Н. Нормативное обеспечение технических регламентов на средства измерений / О. Н. Величко, Т. Б. Гордиенко, Л. В. Коломиец // Стандарты и качество. – Москва. – 2011. – № 12. – С. 18 – 21.

Величко О. Н. Нормативное обеспечение технических регламентов на средства измерений, гармонизированных с европейскими директивами / О. Н. Величко, Т. Б. Гордиенко, Л. В. Коломиец // Электротехнические и компьютерные системы. – 2012. – № 06(82). – С. 178–187.

Величко О. М. Оцінювання відповідності засобів вимірювальної техніки та його нормативне забезпечення / О. М. Величко, Т. Б. Гордієнко // Метрологія та прилади. – 2012. – № 4(36). – С. 31–38.

Величко О. М. Нормативне забезпечення статистичних методів обробки результатів лабораторних вимірювань / О. М. Величко, Т. Б. Гордієнко // Метрологія та прилади. – 2013. – № 2 ІІ (40). – С. 42–48.

Velychko O. The estimation of the measurement results with using statistical methods / O. Velychko, T. Gordiyenko // Journal of Physics: Conf. Series. – IOP Publication. – Vol. 588. – 2015. – 012017. – 6 p.

O. Velychko. The estimation of the measurement results with using statistical methods / O. Velychko, T. Gordiyenko // IMEKO TC1‐TC7‐TC13 Joint Symposium Measurement Science Behind Safety and Security. – Madeira, Portugal. – 2014. – 5 р.

Величко О. М. Перевірка критичності даних міжлабораторних випробувань із застосуванням статистичних методів / О. М. Величко, Л. В. Коломієць, Т. Б. Гордієнко // Зб. наук. праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса: ОДАТРЯ. – 2013. – Вип. 1. – С. 14–21.

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
[1]
О. М. Величко і Т. Б. Гордієнко, «ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У СФЕРІ МЕТРОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (7), с. 12-17, Груд 2015.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>