АНАЛІЗ ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СУБХП (НАССР) В УКРАЇНІ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

  • В. М. Новіков Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики Одеської державної академії технічного регулювання та якості
  • І. М. Романенко ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
  • С. В. Фоміна Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: нормативні документи, сертифікація, система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП), НАССР.

Анотація

У статті проводиться аналіз чинних нормативних документів, та розглядається проблема необхідності вдосконалення порядку сертифікації СУБХП (НАССР).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 154 | Завантажень PDF: 255 |

Посилання

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР // Офіційний веб-портал Верховної ради України. – Режим доступу: htpp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97%DO%B2%D1%80/.

Кісєль С. Порівняння національної законодавчої бази України та Європейського Союзу щодо безпечності харчової продукції / С. Кісєль // Науково-технічний журнал «ССЯ». – 2012. – № 4 (77). – С. 57-60.

Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT): ДСТУ ISO 22000:2007. – Чинний від 01.08.2007. – К.: Держстандарт України, 2007 – 31 с. – (Національний стандарт України).

Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2007, IDT): ДСТУ–П ISO/TS 22003:2009. – Чинний від 01.01.2010. – К.: Держстандарт України, 2010. – 14 с. – (Пробний стандарт).

Основи управління безпечністю харчових продуктів. Навчальний посібник / Ю. Ф. Мельник, В. М. Новіков, Л. С. Школьник. – К.: Союз споживачів України, 2007. – 297 с.

ISO 22000:2005. Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга).

Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності (ISO/IEC 17011:2004, IDT): ДСТУ ISO/IEC 17011:2005. – Чинний від 01.10.2006. – К.: Держстандарт України, 2005 – 26 с. – (Національний стандарт України).

Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування (ISO/IEC 17020:1998, IDT): ДСТУ ISO/IEC 17020-2001. – Чинний від 01.03.2002. – К.: Держстандарт України, 2001 – 18 с. – (Національний стандарт України).

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT): ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. – Чинний від 01.07.2007. – К.: Держстандарт України, 2006 – 32 с. – (Національний стандарт України).

Recommended international code of practice – General principles of food hygiene. CAC/RCP 1-1969, Rev. 4. – 2003. – 31 p. (Рекомендований міжнародний кодекс практичних загальних принципів гігієни харчових продуктів).

Системи управління безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005, IDT): ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2005. – Чинний від 01.01.2010. – К.: Держстандарт України, 2010 – 13 с. – (Настанова).

Простежуваність у кормових та харчових ланцюгах. Загальні принципи та основні вимоги щодо розроблення та запровадження системи (ISO 22005:2007, IDT): ДСТУ ISO 22005:2009. – Чинний від 01.01.2010. – К.: Держстандарт України, 2010 – 6 с. – (Національний стандарт України).

Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління (ISO/IEC 17021:2006, IDT): ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008. – Чинний від 01.09.2008. – К.: Держстандарт України, 2008. – 30 с. – (Національний стандарт України).

Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги: ДСТУ 4161 – 2003. – Чинний від 01.07.2003. – К.: Держстандарт України, 2003 – 13 с. – (Національний стандарт України).

Солаков В. Безопасность пищевых продуктов: стандарт ИСО 22000:2005 / В. Солаков // Стандарты и качество. – 2006. – № 12. – С. 60-63.

Хохлявин С.А. Система прослеживаемости в пищевой цепочке: цели, принципы и разработка / С. А. Хохлявин // Мир стандартов. – 2007. – № 2. – С. 26-32.

ISO 22005:2007. Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation (Простежуваність у кормових та харчових ланцюгах – Загальні принципи та основні вимоги щодо розроблення та запровадження системи).

Ролько О. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Програми-передумови / О. Ролько // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 3. – С. 55-57.

Дзюба Т. Програми-передумови як загальновизнаний ключовий елемент системи управління безпечністю харчових продуктів / Т. Дзюба, Г. Мазур // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 1. – С. 50-52.

ISO/TS 22002-1:2009. Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food Одеська державна академія технічного регулювання та якості Збірник наукових праць ОДАТРЯ № 1(2 )2013 manufacturing (Програми-передумови щодо безпечності харчових продуктів – Частина 1: Виробництво харчових продуктів).

Безпека сільськогосподарської продукції завдяки ISO/TS 22002-3 // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 1. – С. 61.

ISO/TS 22002-3:2011. Prerequisite programmes on food safety – Part 3: Farming (Програми-передумови щодо безпечності харчових продуктів – Частина 3: Виробництво сільськогосподарської продукції).

Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи серії 22000: стан, тенденції й перспективи / Ф. Грищенко // Науково-технічний журнал «ССЯ». – 2012. – № 3(76). – С. 3-9.

Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 25.08.2004 № 185. – 23 с.

ISO 9001:2000. Quality management systems – Requirements (Системи управління якістю – Вимоги).

ISO 9004:2000. Quality management systems – Guidelines for performance improvements (Системи управління якістю – Настанови щодо поліпшення діяльності).

Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2003, IDT): ДСТУ ISO 19011:2003. – Чинний від 01.07.2004. – К.: Держстандарт України, 2004. – 24 с. – (Національний стандарт України).

Оцінювання відповідності. Словник термінів а загальні принципи (ISO/IEC 17000:2003, IDT): ДСТУ ISO/IEC 17000:2007. – Чинний від 01.04.2008. – К.: Держстандарт України, 2007. – 26 с. – (Національний стандарт України).

ISO/IEC 17021. Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту).

Опубліковано
2013-06-14
Як цитувати
[1]
В. М. Новіков, І. М. Романенко, і С. В. Фоміна, «АНАЛІЗ ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СУБХП (НАССР) В УКРАЇНІ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (2), с. 6-13, Чер 2013.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають