МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ НАТЯГУ СТЕРЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Ключові слова: метод вимірювання, сила натягу, попереднє напруження, контроль якості, допуск

Анотація

В статті розглянуто і проаналізовано методи контролю за вимірюваннями величини сили натягу при створенні попереднього напруження будівельних конструкцій. Також описано процеси тарування приладів і проведення оцінки величини сили натягу стержневого елементу. Надійне метрологічне забезпечення на усіх етапах виробництва залізобетонних попередньо напружених конструкцій дозволить значно зменшити ризики виникнення браку у параметрах, які контролюються вимірюваннями. Введення процесів автоматизації при виготовленні і контролі за якістю виконання натягу стержнів для створення попереднього напруження залізобетонних конструкцій зменшить трудозатрати і час на виготовлення одиниці продукції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 98 | Завантажень PDF: 20 |

Посилання

Benaim, R. The Design of prestressed concrete bridges, New York: Taylor & Francis, 2008.

Gwożdziewicz P. Konstrukcje sprężone: Cz.1.Materiały i wykonanie prac // Nowoczesne budownictwo: Wrzesień – Padżiernik, 2014 – Str. 58–63.

DSTU B V.2.6-124:2010 Konstruktsii zalizobetonni. Metody vymiriuvannia syly natiahu armatury – [chynnyi vid_2012-01-01]. – K.: Ministerstvo rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy, 2011 – 58 s.

Taran V. V. Osobennosti primeneniya kompozitnoj armatury pri vozvedenii stroitel'nyx konstrukcij zdanij i sooruzhenij // V. V. Taran, A. V. Yankov // Visnyk NABiA. – 2013. – Vyp. 6. – S. 35–40.

Kondratchik A. A. Zhelezobetonnye konstrukcii s armaturoj, predvaritel'no napryazhennoj kombinirovannym sposobom / A. A. Kondratchik // Stroitel'naya nauka i texnika. – Minsk, 2008. – № 5. – S. 44–53.

Kotynia R. Przyczepnościowe metody wzmacniania konstrukcji żelbetowych przy użyciu naprężonych kompozytów polimerowych // Przegląd budowlany. – # 7–8. – Str. 49–56.

DSTU 13837:2009. Dynamometry zahalnoho pryznachennia. Tekhnichni umovy. – [chynnyi vid_2009-01-02] – K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008. – 14 s.

DSTU 7222:2011. Dynamometry etalonni perenosni. Zahalni tekhnichni vymohy. [chynnyi vid_2011-08-01]. – K.: Ukrmetrteststandart, 2011-02-02. – 58 s.

GOST 2405-88. Manometry, vakuummetry, manovakuummetry, naporometry, tyagomery i tyagonaporomery. Obshhie texnicheskie usloviya. – K.: Ministerstvo pryladobuduvannia, zasobiv avtomatyzatsii i system upravlinnia SRSR, 1988-12-23. – 30 s.

DSTU-N B V.2.3-34-2016. Nastanovy z vykonannia robit pry budivnytstvi mostiv i trub. [chynnyi vid_2017-01-01]. – K.: DP «Derzh-dorNDI», 2008-26-01. – 96 s.

DSTU 4179-2003 Ruletky vymiriuvalni metalevi. Tekhnichni umovy. [chynnyi vid_2005-09-01] – K.: Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut standartyzatsii, sertyfikatsii ta informatyky, 2003-05-13. – 8 s.

DSTU 427:2009 Liniiky vymiriuvalni metalevi. Tekhnichni umovy. [chynnyi vid_2009-02-01]. – K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008-02-02. – 58 s.

DSTU ГОСТ 166:2009 Shtanhentsyrkuli. Tekhnichni umovy (HOST 166-89 (ISO 3599-76), IDT). [chynnyi vid_2009-12-01]. – Ministerstvo verstatobudivnoi ta instrumentalnoi promyslovosti SRSR, 2008-02-02. – 17 s.

DSTU 577:2009 Indykatory hodynnykovoho typu iz tsinoiu podilky 0,01 mm. Tekhnichni umovy. [chynnyi vid_2009-02-01] – Derzhavnyi komitet Ukrainy z pytan tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoi polityky, 2008-12-22. – 17 s.

Koval P. M. Efektyvni konstruktsii zalizobetonnykh zbirno - monolitnykh prohonovykh budov avtodorozhnikh mostiv z vykorystanniam poperedno napruzhenykh balok / P. M. Koval, A.Ye. Fal, S.V. Stoianovych // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». – 2010. – № 664 : Teoriia i praktyka budivnytstva. – S. 44–52.

Hnidets B. H. Zalizobetonni konstruktsii z napruzhuvanymy stykamy i rehuliuvanniam zusyl: monohrafiia / B. H. Hnidets. – Lviv : Vyd-vo NU «Lvivska politekhnika», 2008. – 548 s.

Hnidets B. H. Zbirno-monolitni zalizobetonni konstruktsii: navch. posibnyk / B. H. Hnidets. – Lviv: Vyd-vo NU «Lvivska politekhnika», 2014. – 260 s.

Hnidets B. H. Elektrotermichne poperednie napruzhennia budivelnykh konstruktsii v umovakh budivnytstva // B. H. Hnidets, M. R. Shchehliuk, I. D. Kavatsiuk. – Lviv: SPOLOM, 2004 – 107 s.

Rukovodstvo po texnologii izgotovleniya predvaritel'no napryazhennyx zhelezobetonnyx konstrukcij // Nauch.-issled. inst. betona i zhelezobetona Gosstroya SSSR. – M.: Strojizdat, 1975. – 192 s.

Sieńko R. Systemy monitorowania konstrukcji sprężonych. // R. Sieńko, T. Howiacki, Ł. Berdnarski // Budownictwo – 2015 (Sierpień). Str. 54–57.

Опубліковано
2018-10-08
Як цитувати
[1]
В. П. Квасніков і Р. М. Запоточний, «МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ НАТЯГУ СТЕРЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (12), с. 43-50, Жов 2018.