МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ МАПИ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ В СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Ключові слова: Lean Production, Lean Higher Education, заклади вищої освіти, потік бізнес-процесів, модель оптимізації, Мапа потоку створення цінності

Анотація

Доведено актуальність впровадження моделі управління якістю Lean Production в закладах вищої освіти (ЗВО) України для оптимізації потоку бізнес-процесів ЗВО з метою підвищення якості функціонування ЗВО як суб’єкта економічної діяльності та підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг, наукових та освітніх продуктів. Проаналізовані сучасні підходи науковців до реалізації  моделі управління якості в сфері вищої освіти Lean Higher Education на базі процесного підходу. Метою статті є розробка моделі оптимізації потоку процесів ЗВО на основі Lean-технологій і застосування моделі для візуалізації та оптимізації ключового процесу діяльності ЗВО в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ). Розроблено DFD-модель процесу оптимізації Мапи потоку створення цінності (МПСЦ) – інструменту управління якістю, створеного в рамках методології Lean для аналізу потоку процесів. Під час розробки моделі оптимізації мапи враховано особливості результату діяльності ЗВО, який є сукупністю освітньої послуги, освітнього та наукового продукту. Наведено рекомендації щодо застосування сучасних інструментів управління якістю під час реалізації кожного функціонального блоку моделі. Практичне значення статті полягає в дослідженні ключового процесу функціонування ЗВО «Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу». В результаті декомпозиції ключового процесу виокремлено процеси другого та третього рівнів для побудови МПСЦ. Розроблено МПСЦ поточного стану процесу «Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу», розраховано показники ефективності потоку створення цінності на кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій ХНУРЕ, проаналізовано «вузькі місця» потоку та запропоновано заходи щодо їх оптимізації за критерієм мінімізації витрат часу. Перспективами подальших досліджень в обраному напрямку вважаємо розробку та оптимізацію МПСЦ для всіх ключових процесів ЗВО в рамках створення комплексної моделі управління якістю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 46 | Завантажень PDF: 18 |

Посилання

Annienkova, I. P. (2011). The process model of university activity. Science and education, 7, 3-8. [In Ukrainian].

Bilichenko, V. V. (2017). Modeling of technological processes of automobile transport enterprises: study guide. Vinnytsia: VNTU. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/34300. [In Ukrainian].

Buaita, S. (2021). Theoretical aspects of definition and classification of manufactured products in the system of higher education. Central Ukrainian scientific bulletin. Economic sciences, 6, 68-75. URL: https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11950. [In Ukrainian].

Dragomir, C., Surugiu, F. (2013). Implementing Lean in a Higher Education University. Constanta Maritime University’s Annals, 18. URL: https://www.researchgate.net/publication/49007449_IMPLEMENTING_LEAN_IN_A_HIGHER_EDUCATION_UNIVERSITY.

George, M. L. (2002). Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed. McGraw Hill Professional.

Lytvyn, Z.B. (2007). Functional cost analysis: a study guide. Ternopil: Economic thought. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/462 [In Ukrainian].

Nikitenko, O. M., Yehorov, A. B., Shtefan, N. V. (2019). Modern tools of quality management. Kharkiv: Nure. URL: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10521 [In Ukrainian].

Noha Gamil Ibrahim. (2015). Process Improvement in Higher Education Institutions. Bournemouth University. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/46571864.pdf.

Savchenko, S. O. (2015). The main principles of process and project approaches in the management of universities with a focus on the consumer. Global and national economic problems, 6, 460-466. URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/96.pdf [In Ukrainian].

Sohail, M. S., Daud, S., Rajadurai, J. (2006). Restructuring a higher education institution. A case study from a developing country. International Journal of Educational Management, 20 (4), 279-290. https://doi.org/10.1108/09513540610665397.

Vaganova, O.V., Kumarhej, A.S. (2019). Improving the Quality of Educational Services Based on the Implementation of Lean Production Technologies at BSU. Scientific result. Economic studies, 5, 3-10. https://doi.org/10.18413/2409-1634-2019-5-1-0. fatcat: 4mks3w5gdvbitfjpcmifiklwaa. [In Russian].

Vitkin, L. M. (2018). Quality management (on the example of educational activities) study guide. Kyiv: University of Economics and Law “Step”. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/vitkin_0001.pdf. [In Ukrainian].

Yermakova, S. S. (2013). Theoretical and methodological principles of monitoring the professional training of future teachers of higher technical educational institutions [D.Ed. dissertation, South Ukrainian National Pedagogical University]. URL: https://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/ 123456789/1553. [In Ukrainian].

Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
[1]
І. О. Мощенко і О. М. Нікітенко, «МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ МАПИ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ В СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2(23), с. 6-15, Груд 2023.