МОНІТОРИНГ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА ДОПОМОГОЮ GPS-НАВІГАТОРА

  • О. І. Мірошниченко Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • С. В. Бугаєв Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • І. П. Солоненко Одеська державна академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0002-3466-5903
  • О. І. Лещенко Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: датчик, GPS-навігатор, автотранспорт, транспортний потік, безпека дорожнього руху

Анотація

Постійний моніторинг швидкості переміщення транспортних засобів дорожньою мережею є одним з перспективних напрямків забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. Один із шляхів постійного моніторингу швидкості руху транспортного засобу є застосування сучасних систем GPS навігації. В статті наведені результати досліджень можливості застосування GPS обладнання як елемент системи моніторингу швидкості руху транспортних засобів. Наведено опис обладнання, яке використовувалося у дослідах, а також порядок їх проведення. Розглянуто питання щодо часу реакції GPS-навігатора на змінення швидкості руху автомобілю. Оцінено похибку реєстрації швидкості руху транспортного засобу за допомогою GPS обладнання. Результати, що були отримані, дозволили зробити висновок про можливість використання поширеного GPS обладнання в системах моніторингу швидкості об'єктів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 156 | Завантажень PDF: 88 |

Посилання

Mel'nikov I. I. Avtomatizaciya processa sbora i analiz dannyx o transportnyx potokax dlya preduprezhdeniya obrazovaniya zatorov na dorogax g. Mogilev / I. I. Mel'nikov, K. A. Demidenkov, I. A. Evseenkov. // Problemy fiziki matematiki i texniki. – 2014. – № 2(19). – S. 84–88.

Martynov L. A. Opredelenie koordinat i parametrov dvizheniya ob"ekta na osnove obrabotki izobrazheniya / L. A. Martynov, A. V. Koryakin, K. V. Lancov, V. V. Lancov // Komp'yuternaya optika. – 2012. – № 2(36). – S. 266–273.

Obertov D. E. Algoritm obnaruzheniya transportnyx sredstv s pomoshh'yu akselerometrov / D. E. Obertov, V. M. Bardov // Informacionno-upravlyayushhie sistemy. – 2013. – № 6(67). – S. 6–13.

Hostettler R. On the Feasibility of Road vibrations-based Vehile Properte Sensing R. Hostettler, W. Birc, L. M. Nordenvaad // Intelligent Transport System. – 2010. – Vol. 4. – P. 356–364.

Obertov D. E. Ocenivanie skorosti transportnyx sredstv s ispol'zovaniem magnitometra / D. E. Obertov, D. M. Bardov // Informacionno-upravlyayushhie sistemy. – 2013. – № 4(65). – S. 21–26.

Chan S. Ch. Razrabotka sredstv ocenki e'ffektivnosti e'lektricheskix transmissij na osnove analiza traektorii dvizheniya transportnogo sredstva: dis. kan. tex. nauk: 05.09.03 / Moskva. nac. i. un-t «ME'I», 2018. – 137 s.

Bogdanov M. G. Primenenie GPS / GLONASS: uch. posobie / M. G. Bogdanov. – Izdatel'skij dom «Intelekt», 2012. – 136 s.

Myhal V. D. Intelektualni systemy v tekhnichnii ekspluatatsii avtomobiliv: monohrafiia / V. D. Myhal. – Kharkiv: «Maidan», 2018. – 262 s.

Laxtina N. Yu. Texnicheskoe obespechenie telematicheskix sistem. Sistemy opredeleniya mestopolozheniya i identi-fikacii transportnyx sredstv: uch. Posobie / N. Yu. Laxtina, K. G. Manushakyan. – M: MADI, 2017. – 68 s.

Kashkanov A. A. Otsiniuvannia nevyznachenosti vymiriuvannia shvydkosti avtomobilia pry avtotekhnichnii ekspertyzi dorozhno-transportnykh pryhod / A. A. Kashkanov, H. H. Kashkanov, O. H. Hrysiuk // Visnyk ZhDTU. – 2016. – # 2(77). – S. 85–93.

Sakhno V. P. Do vyznachennia yizdovykh tsykliv ta pozdovzhnikh profiliv dorih / V. P. Sakhno, K. S. Zharov // Avtoshliakhovyk Ukrainy. – 2012. – # 1(225). – S. 7–11.

Osnovy postroeniya RLS RTV/ V. P. Bloxin, B. F. Bondarenko, V. T. Nesnov, V. E. Ugol'nikov. Kiev: KVIRTU PVO, 1987. – 368 s.

Опубліковано
2019-09-04
Як цитувати
[1]
О. І. Мірошниченко, С. В. Бугаєв, І. П. Солоненко, і О. І. Лещенко, «МОНІТОРИНГ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА ДОПОМОГОЮ GPS-НАВІГАТОРА», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (14), с. 59-64, Вер 2019.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають