Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якостіТитул

Титул

Зміст

Зміст

Величко О. М., Грабовський О. В., Гордієнко Т. Б. [Особливості застосування V-моделі при розробленні та оцінюванні якості програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки] {Features of application of V-model in development and estimation of measuring instruments software

Величко О. М., Грабовський О. В., Гордієнко Т. Б.  [Особливості застосування V-моделі при розробленні та оцінюванні якості програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки] {Features of application of V-model in development and estimation of measuring instruments software

Мащенко В. А., Квасніков В. П., Бордюк М. А.,Шевчук Т. М. [Визначення динамічних модулів пружності полімерних ауксетиків за допомогою імпульсних імерсійних вимірювань швидкостей поширення ультразвукових хвиль] {Determination of dinamic modules of elastic of polymer auxetics with the help of pulse immersion measurements of propagetion velosities of ultrasonic waves}

Мащенко В. А., Квасніков В. П., Бордюк М. А.,Шевчук Т. М. [Визначення динамічних модулів пружності полімерних ауксетиків за допомогою імпульсних імерсійних вимірювань швидкостей поширення ультразвукових хвиль] {Determination of dinamic modules of elastic of polymer auxetics with the help of pulse immersion measurements of propagetion velosities of ultrasonic waves}

Федоров О. Г. [Дослідження холодильної машини на пропілені] {Investigation of a refrigerating machine, working on propylene}

Федоров О. Г. [Дослідження холодильної машини на пропілені] {Investigation of a refrigerating machine, working on propylene}

Балашов Д. О. , Мілованов В. І. [Вплив включень наночасток до робочого тіла холодильної машини на якість її роботи] {Influence of nanoparticles inclusion in the working fluid of the refrigerating machine on its performance}

Балашов Д. О. , Мілованов В. І. [Вплив включень наночасток до робочого тіла холодильної машини на якість її роботи] {Influence of nanoparticles inclusion in the working fluid of the refrigerating machine on its performance}

Kolomiets L. V.,Orobey V. F., Lymarenko O. M., Lymarenko A. S.[Determination of the stressed-deformed status of the lower jaw numerous-analytical optional method of boundary elements]

Kolomiets L. V.,Orobey V. F., Lymarenko O. M., Lymarenko A. S.[Determination of the stressed-deformed status of the lower jaw numerous-analytical optional method of boundary elements]

Квасніков В. П.,Діхтієвський О. В. [Розробка структурної схеми інформаційно-вимірювального комлексу для контролю геометричних параметрів шестерні з урахуванням похибки] {Development of a structural scheme of information and measurement complex for control of geometric parameters of a gear with account of error}

Квасніков В. П.,Діхтієвський О. В. [Розробка структурної схеми інформаційно-вимірювального комлексу для контролю геометричних параметрів шестерні з урахуванням похибки] {Development of a structural scheme of information and measurement complex for control of geometric parameters of a gear with account of error}

Коломієць Л. В., Лимаренко О. М., Лимаренко А. С., Яцинюк О. М. [Обґрунтування комп’ютерного моделювання ортопедичних конструкцій] {Substantiation of computer modeling of orthopedic constructions}

Коломієць Л. В., Лимаренко О. М., Лимаренко А. С., Яцинюк О. М. [Обґрунтування комп’ютерного моделювання ортопедичних конструкцій] {Substantiation of computer modeling of orthopedic constructions}

Мірошниченко О. І., Бугаєв С. В., Солоненко І. П., Лещенко О. І. [Моніторинг швидкості руху транспортних засобів за допомогою GPS-навігатора] {The monitoring of the transportation vehicle using gps navigation device}

Мірошниченко О. І., Бугаєв С. В., Солоненко І. П., Лещенко О. І.  [Моніторинг швидкості руху транспортних засобів за допомогою GPS-навігатора] {The monitoring of the transportation vehicle using gps navigation device}

[Алфавітний покажчик]

[Алфавітний покажчик]

[Відомості про авторів]

[Відомості про авторів]