Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якостіТитул

Титул

Зміст

Зміст

Волков С. Л., Казакова Н. Ф., Щербина Ю. В. [Сучасні проблеми безпеки кібернетичного простору] {Current problems of the cybernetic space security}

Волков С. Л., Казакова Н. Ф., Щербина Ю. В. [Сучасні проблеми безпеки кібернетичного простору] {Current problems of the cybernetic space security}

Orobey V. F., Dashchenko A. F., Kolomiets L. V., Limarenko A. M. [Stability of compressed rods with variable rigidity]

Orobey V. F., Dashchenko A. F., Kolomiets L. V., Limarenko A. M. [Stability of compressed rods with variable rigidity]

Арцибашева Н. М., Меленчук Т. М., Ковра О. В., Бердиєв Б. Ч. [Дослідження впливу гетерогенності зварних швів на ресурс тримальних систем причепа] {Research of influence of the heterogeneity of welded seams on the resource of bearing systems of the trailer}

Арцибашева Н. М., Меленчук Т. М., Ковра О. В., Бердиєв Б. Ч. [Дослідження впливу гетерогенності зварних швів на ресурс тримальних систем причепа] {Research of influence of the heterogeneity of welded seams on the resource of bearing systems of the trailer}

Мащенко В. А., Квасніков В. П.[Аналіз параметрів моделі проходження ультразвукових хвиль через занурену у рідину пластину] {Analysis of parameters of the model of ultrasonic waves passage through the plate shipped into liquid}

Мащенко В. А., Квасніков В. П.[Аналіз параметрів моделі проходження ультразвукових хвиль через занурену у рідину пластину] {Analysis of parameters of the model of ultrasonic waves passage through the plate shipped into liquid}

Коломієць Л. В., Лимаренко О. М.[Комп’ютерний та натурний експеримент при визначенні напружень і деформацій металоконструкції причального контейнерного перевантажувача] {Computer and natural experiment in determination of stresses and deformations of metal structures}

Коломієць Л. В., Лимаренко О. М.[Комп’ютерний та натурний експеримент при визначенні напружень і деформацій металоконструкції причального контейнерного перевантажувача] {Computer and natural experiment in determination of stresses and deformations of metal structures}

Волков С. Л., Асабашвілі С. Д., Коломієць С. В. [Модель оцінки якості життєвого циклу промислових кіберфізичних систем] {The model of quality evaluation of the lifecycle of industry cyberphysical systems}

Волков С. Л., Асабашвілі С. Д., Коломієць С. В. [Модель оцінки якості життєвого циклу промислових кіберфізичних систем] {The model of quality evaluation of the lifecycle of industry cyberphysical systems}

Волков С. Л., Вавілов Є. В. [Теоретико-множинна модель якісного стану промислової кіберфізичної системи] {Set-theoretical model of quality state of the industrial cyberphysical system}

Волков С. Л., Вавілов Є. В. [Теоретико-множинна модель якісного стану промислової кіберфізичної системи] {Set-theoretical model of quality state of the industrial cyberphysical system}

[Алфавітний покажчик]

[Алфавітний покажчик]

[Відомості про авторів]

[Відомості про авторів]

[Вихідні дані]

[Вихідні дані]