Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якостіТитул

Титул

Зміст

Зміст

[Привітання з ювілеєм] {Congratulations on the anniversary}

[Привітання з ювілеєм] {Congratulations on the anniversary}

Кравчук В. С., Дащенко О. Ф., Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. [Оперативна оцінка циклічної довговічності зміцнених деталей машин] {Operational evaluation of cyclic durability of hardened parts of machines}

Кравчук В. С., Дащенко О. Ф., Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. [Оперативна оцінка циклічної довговічності зміцнених деталей машин] {Operational evaluation of cyclic durability of hardened parts of machines}

Волков С. Л., Волков К. С. [Функція і шкала ентропійної оцінки якісного стану датчика] {Function and scale for the entropy evaluation of the current state of sensors quality}

Волков С. Л., Волков К. С. [Функція і шкала ентропійної оцінки якісного стану датчика] {Function and scale for the entropy evaluation of the current state of sensors quality}

Velychko O. M., Isaiev V. V.[Investigating the temperature dependence of ac/dc transfer standard]

Velychko O. M., Isaiev V. V.[Investigating the temperature dependence of ac/dc transfer standard]

Коломієць Л. В., Подостроєць К. О.[Повірка або калібрування тахеометрів?] {Verification or calibration of total station?}

Коломієць Л. В., Подостроєць К. О.[Повірка або калібрування тахеометрів?] {Verification or calibration of total station?}

Боряк К. Ф., Боряк М. К., Манзарук М. О. [Вдосконалення методу випробування та технічного діагностування гідродемпферів на випробувальному стенді игк-90.1] {Improvement of test methods and technical diagnostics of hydraulic dampers on the test stand игk-90.1}

Боряк К. Ф., Боряк М. К., Манзарук М. О. [Вдосконалення методу випробування та технічного діагностування гідродемпферів на випробувальному стенді игк-90.1] {Improvement of test methods and technical diagnostics of hydraulic dampers on the test stand игk-90.1}

Квасніков В. П., Запоточний Р. М. [Методи вимірювання сили натягу стержневих елементів при виготовленні попередньо напружених залізобетонних конструкцій] {Methods of measurement of reinforcing bars tension force during production of prestressed reinforced concrete structures}

Квасніков В. П., Запоточний Р. М. [Методи вимірювання сили натягу стержневих елементів при виготовленні попередньо напружених залізобетонних конструкцій] {Methods of measurement of reinforcing bars tension force during production of prestressed reinforced concrete structures}

Квасніков В. П., Дуднік А. С.[Визначення відстані між об’єктами за допомогою комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин] {Scientific basis of evaluating the distance between objects by means of computerized systems for measurement of mechanical quantities}

Квасніков В. П., Дуднік А. С.[Визначення відстані між об’єктами за допомогою комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин] {Scientific basis of evaluating the distance between objects by means of computerized systems for measurement of mechanical quantities}

Кузавков В. В., Хусаінов П. В., Янковський О. Г.[Методи прогнозування технічного стану однотипних програмно-апаратних засобів] {Methods of technical state prediction for hardware and software of the same type}

Кузавков В. В., Хусаінов П. В., Янковський О. Г.[Методи прогнозування технічного стану однотипних програмно-апаратних засобів] {Methods of technical state prediction for hardware and software of the same type}

Лимаренко А. М.[Компьютерный эксперимент в определении механических характеристик металлоконструкций] {Computer experiment in determining mechanical characteristics of metal constructions}

Лимаренко А. М.[Компьютерный эксперимент в определении механических характеристик металлоконструкций] {Computer experiment in determining mechanical characteristics of metal constructions}

[Алфавітний покажчик]

[Алфавітний покажчик]

[Відомості про авторів]

[Відомості про авторів]

[Вихідні дані]

[Вихідні дані]