Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості


Титул

Титул

Зміст

Зміст

Букрєєва О. С. [Визначення якості системи правового регулювання діяльності зі стандартизації методом графічного аналізу] {Quality determination of the legal regulation system of standardization activities by graphic analysis method}

Букрєєва О. С. [Визначення якості системи правового регулювання діяльності зі стандартизації методом графічного аналізу] {Quality determination of the legal regulation system of standardization activities by graphic analysis method}

Щербак Ю. Г., Щесюк О. В. [Сучасні стандарти з чистих технологій – важлива складова розвитку медичної галузі] {Modern standards for clean technologies – an important component of the medical industry development}

Щербак Ю. Г., Щесюк О. В. [Сучасні стандарти з чистих технологій – важлива складова розвитку медичної галузі] {Modern standards for clean technologies – an important component of the medical industry development}

Новіков В. М., Никитюк О. А. [Аналізування якості влади, виходячи із загальних закономірностей функціонування систем управління]{Аnalyzing the quality of authority, based on the general laws of management systems functioning}

Новіков В. М., Никитюк О. А. [Аналізування якості влади, виходячи із загальних закономірностей функціонування систем управління]{Аnalyzing the quality of authority, based on the general laws of management systems functioning}

Сичов М. І., Коломієць Л. В., Поторак О. М., Жиленков В. О. [Техногенні катастрофи, їх передбачення, запобігання та уникнення] {Technogenic catastrophes, their prediction, prevention and avoidance}

Сичов М. І., Коломієць Л. В., Поторак О. М., Жиленков В. О. [Техногенні катастрофи, їх передбачення, запобігання та уникнення] {Technogenic catastrophes, their prediction, prevention and avoidance}

Величко О. М., Гордієнко Т. Б. [Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності технічних експертів] {Аpplication of rasch model for analysis of the scale of competence assessment of the technical experts}

Величко О. М., Гордієнко Т. Б. [Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності технічних експертів] {Аpplication of rasch model for analysis of the scale of competence assessment of the technical experts}

Заболотний О. В. [Експериментальні дослідження перспективного способу вимірювання вмісту вологи сипких речовин] {Еxperimental study of promising method of moisture content measurement in bulk materials}

ЯЗаболотний О. В. [Експериментальні дослідження перспективного способу вимірювання вмісту вологи сипких речовин] {Еxperimental study of promising method of moisture content measurement in bulk materials}

Величко О. М., Ісаєв В. В. [Оцінювання впливу деяких динамічних характеристик при калібруванні прецизійних термоперетворювачів] {Evaluation of the influence of some dynamic characteristics during the calibration of precision thermal converters}

Величко О. М., Ісаєв В. В. [Оцінювання впливу деяких динамічних характеристик при калібруванні прецизійних термоперетворювачів] {Evaluation of the influence of some dynamic characteristics during the calibration of precision thermal converters}

Величко О. М., Вендичанський Р. В. [Удосконалення методики калібрування прецизійних подільників високої напруги постійного струму] {Improvement of the method of calibration of precision dividers of high voltage }

Величко О. М., Вендичанський Р. В. [Удосконалення методики калібрування прецизійних подільників високої напруги постійного струму] {Improvement of the method of calibration of precision dividers of high voltage }

Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Мостовий Д. В., Кулакова А. П. [Синхронний детектор з розширеним динамічним діапазоном вхідних сигналів] {Synchronous detector with advanced dynamic range of input signals}

Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Мостовий Д. В., Кулакова А. П. [Синхронний детектор з розширеним динамічним діапазоном вхідних сигналів] {Synchronous detector with advanced dynamic range of input signals}

Bratchenko H. D., Smaglyuk H. H., Grygoriev D. V., Plotnik A. I. [3D position measurement simulation of air target's scatterrers in interferometric ISAR]

Bratchenko H. D., Smaglyuk H. H., Grygoriev D. V., Plotnik A. I. [3D position measurement simulation of air target's scatterrers in interferometric ISAR]

Хусаінов П. В. [Задача розробки математичної моделі об’єкту технічного діагностування] {Тhe problem of the mathematical model development of the object technical diagnostics}

Хусаінов П. В. [Задача розробки математичної моделі об’єкту технічного діагностування] {Тhe problem of the mathematical model development of the object technical diagnostics}

Кузавков В. В., Зарубенко А. О., Янковський О. Г. [Методи забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, розташованих на локальному об’єкті] {Methods of providing of electromagnetic compatibility of radioelectronic means located on a local object}

Кузавков В. В., Зарубенко А. О., Янковський О. Г. [Методи забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, розташованих на локальному об’єкті] {Methods of providing of electromagnetic compatibility of radioelectronic means located on a local object}

Щербина Ю. В., Волков С. Л. [Марківська модель оцінки якісного стану автоматизованих систем контролю і управління] {Markov model of assessment of the quality state of automated control and management systems}

Щербина Ю. В., Волков С. Л. [Марківська модель оцінки якісного стану автоматизованих систем контролю і управління] {Markov model of assessment of the quality state of automated control and management systems}

Ваганов А. И., Добровольская С. В., Возикова Л. М. [Первоочередные задачи разработки и внедрения современных средств контроля и диагностики состояния подвижного состава] {Рriorities of development and implementation of modern means of control and status diagnostics of rolling stock}

Ваганов А. И., Добровольская С. В., Возикова Л. М. [Первоочередные задачи разработки и внедрения современных средств контроля и диагностики состояния подвижного состава] {Рriorities of development and implementation of modern means of control and status diagnostics of rolling stock}

Кузьмич Л. В. [Методи обгрунтування структурно-функціонального аналізу та принципи побудови системи діагностування напружено-деформованого стану складних конструкцій] {Structural-functional analysis justification methods and principles of the diagnostic system of the stress-deformed condition of complex constructions}

Кузьмич Л. В. [Методи обгрунтування структурно-функціонального аналізу та принципи побудови системи діагностування напружено-деформованого стану складних конструкцій] {Structural-functional analysis justification methods and principles of the diagnostic system of the stress-deformed condition of complex constructions}

[Алфавітний покажчик]


[Алфавітний покажчик]

[Відомості про авторів]


[Відомості про авторів]

[Вихідні дані]


[Вихідні дані]