Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості


Титул

Титул

Зміст

Зміст

Коломієць Л. В., Горін В. В., Подостроєць К. О., Чистяков Є. С. [Щодо деяких питань метрологічного законодавства] {Аbout some questions of metrological legislation}

Титул

Сичов М.І., Коломієць Л.В., Боряк К. Ф. [Вивчення умов отримання сполук магнію особливої чистоти з його хлориду] {Study of conditions under which high purity magnesium compounds are obtained from its chloride}

Сичов М.І., Коломієць Л.В., Боряк К. Ф. [Вивчення умов отримання сполук магнію особливої чистоти з його хлориду] {Study of conditions under which high purity magnesium compounds are obtained from its chloride}

Макарова О. В., Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. [Радіаційний контроль при оцінці якості і екологічній сертифікації будівельних матеріалів]{Radiation control in the assessment of quality and environmental certification of building materials}

Макарова О. В., Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. [Радіаційний контроль при оцінці якості і екологічній сертифікації будівельних матеріалів]{Radiation control in the assessment of quality and environmental certification of building materials}

Михалко А. О. [Застосування матричних моделей для прогнозування нормативного забезпечення туристичних послуг] {Аpplication of the matrix model for predicting the normative support of tourist services}

Михалко А. О. [Застосування матричних моделей для прогнозування нормативного забезпечення туристичних послуг] {Аpplication of the matrix model for predicting the normative support of tourist services}

Габер А. А., Грабовський Г. В., Іванов В. О. [Аналіз вимог до системи управління якістю за стандартом NSF/IPEC/ANSI 363-2016 з метою контролю якості лікарських допоміжних речовин] {Аnalysis of requirements to the quality management system according to the standard NSF/IPEC/ANSI 363-2016 to control drug quality excipients}

Габер А. А., Грабовський Г. В., Іванов В. О. [Аналіз вимог до системи управління якістю за стандартом NSF/IPEC/ANSI 363-2016 з метою контролю якості лікарських допоміжних речовин] {Аnalysis of requirements to the quality management system according to the standard NSF/IPEC/ANSI 363-2016 to control drug quality excipients}

Ярмолюк О. В., Гоц Н. Є. [Формування класифікації показників для оцінювання якості банківських послуг кваліметричним методом] {Formation of classification of indicators for evaluation of quality of banking services qualimetric methods}

Ярмолюк О. В., Гоц Н. Є. [Формування класифікації показників для оцінювання якості банківських послуг кваліметричним методом] {Formation of classification of indicators for evaluation of quality of banking services qualimetric methods}

Velychko O. M., Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. [Improved method and software-instrumental complex for group expert assessment]

Velychko O. M., Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. [Improved method and software-instrumental complex for group expert assessment]

Ботвіна Н. О., Згадова Н. С., Кравченко М. В. [Менеджмент регулювання та якості конкурентоспроможності на підприємствах АПК] {Management of regulation and quality of competitiveness on AIC enterprises}

Ботвіна Н. О., Згадова Н. С., Кравченко М. В. [Менеджмент регулювання та якості конкурентоспроможності на підприємствах АПК] {Management of regulation and quality of competitiveness on AIC enterprises}

Левинський О. С., Голофєєва М. О., Шворінь В. О., Урсол С. М. [Експериментальне дослідження температури об’єкта приладами інфрачервоної техніки] {Experimental study of the object temperature using infrared devices}

Левинський О. С., Голофєєва М. О., Шворінь В. О., Урсол С. М. [Експериментальне дослідження температури об’єкта приладами інфрачервоної техніки] {Experimental study of the object temperature using infrared devices}

Кравчук В. С., Дащенко А. Ф., Коломиец Л. В., Лимаренко А. М. [Об оценке циклической прочности поверхностно упрочненных деталей машин] {Аbout estimation of cyclic strength of surface-detailed details of machines}

Кравчук В. С., Дащенко А. Ф., Коломиец Л. В., Лимаренко А. М. [Об оценке циклической прочности поверхностно упрочненных деталей машин] {Аbout estimation of cyclic strength of surface-detailed details of machines}

Orobey V. F., Dashchenko A. F., Kolomiets L. V., Limarenko A. M., Lobus R. S. [Еstimation of cone-shaped beams of special cranes on stability]

Orobey V. F., Dashchenko A. F., Kolomiets L. V., Limarenko A. M., Lobus R. S. [Еstimation of cone-shaped beams of special cranes on stability]

Величко О. М., Ісаєв В. В. [Деякі особливості калібрування багатофункціональних калібраторів змінного струму] {Some features of the calibration method of multifunctional calibrators}

v

Банзак О. В., Банзак Г. В. [Программно-технический комплекс радиационно-технологического контроля объектов АЭС на основе CdZnTe-детекторов] {Program technical complex of the radiating technological control of objects APS on the basis of CdZnTe -detectors}

Банзак О. В., Банзак Г. В. [Программно-технический комплекс радиационно-технологического контроля объектов АЭС на основе CdZnTe-детекторов] {Program technical complex of the radiating technological control of objects APS on the basis of CdZnTe -detectors}

Подостроєць К. О. [Математична модель способу передачі одиниці фізичної величини метра від еталону до робочих засобів вимірювальної техніки в лабораторних умовах] {Mathematical model of the method of traceability the meter unit from the etalon to working instruments in laboratory conditions}

Подостроєць К. О. [Математична модель способу передачі одиниці фізичної величини метра від еталону до робочих засобів вимірювальної техніки в лабораторних умовах] {Mathematical model of the method of traceability the meter unit from the etalon to working instruments in laboratory conditions}

Солоненко И. П. [Применение СВЧ излучателей для определения содержания влаги в образцах строительных материалов] {The use of a microwave oven for determination of moisture content in samples of building materials}

Солоненко И. П. [Применение СВЧ излучателей для определения содержания влаги в образцах строительных материалов] {The use of a microwave oven for determination of moisture content in samples of building materials}

Боряк К. Ф., Цимбалюк А. Г., Лопатін О. О. [Підвищення точності вимірювання маси калібрувальним пристроєм ЗНКП-60] {Improvement of accuracy of weight measurement by calibration device VNKU-60}


Боряк К. Ф., Цимбалюк А. Г., Лопатін О. О. [Підвищення точності вимірювання маси калібрувальним пристроєм ЗНКП-60] {Improvement of accuracy of weight measurement by calibration device VNKU-60}

Волков С. Л., Вавілов Є. В., Коломієць С. В. [Системна модель процесу життєвого циклу штучних систем] {System model of process of the life cycle of artificial systems}


Волков С. Л., Вавілов Є. В., Коломієць С. В. [Системна модель процесу життєвого циклу штучних систем] {System model of process of the life cycle of artificial systems}

Лещенко О. І., Бондаренко Г. С. [Аналіз проблем розробки розподіленої системи контролю та обліку пацієнтів для медичних закладів] {Analysis of development problems of distributed control system patients and accounting for medical institutions}


Лещенко О. І., Бондаренко Г. С. [Аналіз проблем розробки розподіленої системи контролю та обліку пацієнтів для медичних закладів] {Analysis of development problems of distributed control system patients and accounting for medical institutions}

Братченко Г. Д., Григор’єв Д. В., Смаглюк Г. Г. [Оцінка впливу дестабілізуючих факторів на точність вимірювання різниці фаз відповідних гармонік у двох сигналах] {Influence assessment of desstabilizing factors on the phase difference measurement accuracy of relevant harmonics in two signals}

Братченко Г. Д., Григор’єв Д. В., Смаглюк Г. Г. [Оцінка впливу дестабілізуючих факторів на точність вимірювання різниці фаз відповідних гармонік у двох сигналах] {Influence assessment of desstabilizing factors on the phase difference measurement accuracy of relevant harmonics in two signals}

Лещенко О. І., Пенязенко В. І. [Аналіз умов створення розподілених систем контролю та обліку пацієнтів для медичних закладів] {Conditions analysis for the creation of distributed systems of patients recording and monitoring for medical institutions}

Лещенко О. І., Пенязенко В. І. [Аналіз умов створення розподілених систем контролю та обліку пацієнтів для медичних закладів] {Conditions analysis for the creation of distributed systems of patients recording and monitoring for medical institutions}

Мілованов В. І., Клебан О. Л. [Основні напрямки підвищення якості та ефективності газотранспортної системи україни] {Main directions of improving the quality and efficiency of Ukraine gas transportation system}

Мілованов В. І., Клебан О. Л. [Основні напрямки підвищення якості та ефективності газотранспортної системи україни] {Main directions of improving the quality and efficiency of Ukraine gas transportation system}

[Алфавітний покажчик]

[Алфавітний покажчик]

[Відомості про авторів]

[Відомості про авторів]


[Вихідні дані]

[Вихідні дані]