ЄргієвГ. M. (2016) «СИНТЕЗ АКТИВНИХ RC-ФІЛЬТРІВ З П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМИ РЕЗОНАТОРАМИ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, (2 (9), с. 31-35. doi: 10.32684/2412-5288-2016-2-9-31-35.