Грабовський, О. В., & Коломієць, Л. В. (2013). ПРИНЦИПОВІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МУЛЬТИХРОМОСОМНОГО ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, (1 (2), 93-100. https://doi.org/10.32684/2412-5288-2013-1-2-93-100