Дем’янчук, Б. О., & Хижняк, Ж. О. (2013). МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВУ В КУСОЧНО-ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, (1 (2), 59-62. https://doi.org/10.32684/2412-5288-2013-1-2-59-62