(1)
Лозова, К. А.; Алєксєєв, О. М. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості 2016, 17-23.