(1)
Величко, О. М.; Грабовський, О. В.; Гордієнко, Т. Б. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ V-МОДЕЛІ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ТА ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості 2019, 6-11.