(1)
Дем’янчук, Б. О.; Хижняк, Ж. О. МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВУ В КУСОЧНО-ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості 2013, 59-62.