(1)
Новіков, В. М.; Романенко, І. М.; Фоміна, С. В. АНАЛІЗ ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СУБХП (НАССР) В УКРАЇНІ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості 2013, 6-13.