СИНТЕЗ АКТИВНИХ RC-ФІЛЬТРІВ З П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМИ РЕЗОНАТОРАМИ

  • Г. M. Єргієв Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: активні фільтри з п’єзоелектричними резонаторами, апроксимація АЧХ методами оптимізації, базовий набір схем фільтрів, САПР.

Анотація

У статті розглянута процедура синтезу фільтрів з п’єзоелектричними резонаторами, при якому реалізацію складних фільтрів передбачається здійснювати на базі каскадно-розв’язаного включення типових ланок фільтрів фіксованого порядку з деякого базового набору. Апроксимація, тобто конструювання передавальної функції фільтра проводиться методами оптимізації з урахуванням вимог усіх умов, як фізичної, так і схемної реалізації. Наведено приклад рішення задачі апроксимації для обраного типу ланки фільтру з різними вимогами до АЧХ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 79 | Завантажень PDF: 75 |

Посилання

Тюменцев А. Современные частотные фильтры / А. Тюменцев, И. Ясинский, А. Яковлев // Современная электроника, 2011. – № 8. – С. 26 – 27.

Ергиев Г. Н. Узкополосный двухзвенный активный пьезоэлектрический RC-фильтр / Г. Н. Ергиев, А. М. Иваницкий // Электросвязь, 1986. – № 6. – С. 57 – 59.

Зазерин А. И. Активные фильтры на тонкопленочных пьезоэлектрических резонаторах: Авто-реф. Дис. канд. тех. наук: 05.27.01/ А. И. Зазерин; КПИ. – Киев, 2016. – 20 с.

Zazerin A. Filter realization technique based on gyrator-resonator circuit replacement / A. Zazerin, A. Orlov, O. Bogdan // Proceedings of the 2016 IEEE 36th International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology” (ELNANO-2016). – Kyiv: IEEE, pp 358-361.

Златин И. Синтез аналоговых активных и пассивных фильтров в Мicro-Cap 8 / И. Златин // Компоненты и технологии, 2006. – № 1. – С. 120 – 124.

Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
[1]
ЄргієвГ. M., «СИНТЕЗ АКТИВНИХ RC-ФІЛЬТРІВ З П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМИ РЕЗОНАТОРАМИ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (9), с. 31-35, Груд 2016.