ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ

  • О. І. Ваганов Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • С. В. Добровольська Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • Л. М. Возикова Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: рухомий склад, безпека руху, технічна діагностика, ремонт, технічне обслуговування.

Анотація

В статті проведено аналіз існуючого стану забезпечення підприємств залізничного транспорту сучасними засобами контролю і діагностики рухомого складу, проблемних питань забезпечення безпеки руху, впровадження сучасних, ефективних систем контролю і технічної діагностики стану вузлів і деталей рухомого складу. Запропоновано комплекс заходів щодо поліпшення якості метрологічного забезпечення процесів ремонту рухомого складу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 96 | Завантажень PDF: 76 |

Посилання

Криворудченко В. Ф. Современные методы технической диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного состава железнодорожного транспорта / В. Ф. Криворудченко, Р. А. Ахмеджанов. – М.: Маршрут, 2005. – 436 с.

Гноев З. Г. Основы виброакустической диагностики электромеханических систем локомотивов / З. Г. Гноев. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на ж. д. транспорте», 2008. – 307 с.

Берников В. И. Техническое диагностирование и неразрушающий контроль узлов локомотивов / В. И. Берников, Е. Ю. Доронин, И. П. Зенин. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на ж. д. транспорте», 2008. – 332 с.

Петрусенко В. Я. Інноваційні методи та засоби діагностування та контролю вузлів та механізмів / В. Я. Петрусенко // Локомотив-информ. – 2013. – № 6. – С. 42–45.

Шелест Д. А. Неразрушающий контроль деталей вагонов: магнитные методы контроля / Д. А. Шелест // Вагонный парк. – 2013. – № 13. – С. 52–58.

Тэттэр В. Ю. Вибрационный контроль технического состояния буксовых узлов колесных пар / В. Ю. Тэттэр // Локомотив-информ. – 2012. – №7. – С. 54–60.

Шелест Д. А. Неразрушающий контроль деталей вагонов: вихретовый метод контроля, дефектоскопия проникающими веществами, ультразвуковая дефектоскопия / Д. А. Шелест // Локомотив-информ. – 2014. – № 1. – С. 22–27.

Бут С. В. Система контролю технічного стану буксових вузлів вантажних вагонів нового покоління / С. В. Бут // Вагонний парк. – 2013. – № 12. – С. 25–27.

Ступак А. Э. Анализ использования измерительной техники при контроле износа колесных пар / А. Э. Ступак, Э. Н. Ступак // Локомотив-информ. – 2013. – № 8. – С. 42–44.

Дьомін Р. Ю. Засоби інструментальної оцінки технічного стану рухомого складу // Вагонний парк. – 2012.- № 12, С. 10–15.

Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, В. Н. Фименов и др.; под ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1995. – 488 с.

Трестман Е. Е. Автоматизация контроля буксовых узлов в поездах / Е. Е. Трестман, С. Н. Лозинский, В. Л. Образцов.– М.: Транспорт, 1983. – 352 с.

Дробот Ю. Б. Неразрушающий контроль усталостных трещин акустико-эмиссионным методом / Ю. Б. Дробот, А. М. Лазарев.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 128 с.

Клюев В. В. Визуальный и измерительный контроль / В. В. Клюев, Ф. В. Сосник, В. Ф. Мужицкий и др. – М.: РОНКТД, 1998. – 126 с.

Соколов М. М. Диагностирование вагонов / М. М.Соколов.– М.: Транспорт, 1990. – 184 с.

Обеспечение эксплуатационной надежности локомотивов на этапах жизненного цикла: сб. научн. тр. / Под ред А. Т. Осяева, А. Б. Подшивалова. – М: Интекст, 2006. – 159 с.

Опубліковано
2017-12-25
Як цитувати
[1]
О. І. Ваганов, С. В. Добровольська, і Л. М. Возикова, «ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (11), с. 81-84, Груд 2017.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають