МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК У ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРТИЗИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Л. В. Коломієць Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-2341-3345
  • О. І. Кисельова Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: експертні оцінки, методи проведення експертизи навчального процесу у ВНЗ, індивідуальні і колективні методи експертних оцінок, індивідуально-орієнтоване навчання.

Анотація

У статті представлено етапи, умови, індивідуальні (інтерв’ю, анкетування та бесіда) та колективні (метод комісії, конференції, семінари, дискусії за «круглим столом», метод Дельфі, метод відстороненого оцінювання, метод «мозкового штурму», конференція ідей, метод рангових оцінок) методи проведення експертизи навчального процесу у ВНЗ. На основі отриманих експертних оцінок, щодо визначення оцінки якості навчання студентів у ВНЗ, розроблено і представлено нову концепцію індивідуально-орієнтованого навчання студентів, з метою забезпечення мобільності і свободи вибору студентів, щодо способу і форми отримання знань та їх контрою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 412 | Завантажень PDF: 271 |

Посилання

Бондар О. Оцінювання як функція управління. Електронний ресурс [режим доступу]: http://ru.osvita.ua/school/method/1339/.

Гусак П. М. Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук / спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Петро Миколайович Гусак. – К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 1999.

Гуцыкова С. В. Метод экспертных оценок. Теория и практика / С. В. Гуцыкова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – 211 с.

Кисельова О. І. Концепція індивідуально-орієнтованого навчання студентів / О. І. Кисельова, Л. В. Коломієць, С. Л. Волков // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса: ОДАТРЯ, 2016. – № 1(8). – С. 13 – 16.

Крулехт М. В., Тельнюк И. В. Экспертные оценки в образовании: [Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений] / М. В. Крулехт, И. В. Тельнюк. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 112 с.

Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу / Г. І. Купалова [навч. Посібн.] – К.: Знання, 2008. [режим доступу]: http://pidruchniki.com/1584072015160/ekonomika/teoriya_ekonomichnogo_analizu.

Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів [посібник] / І. П. Підласий. – К.: Україна, 1998. – С. 69 – 95.

Социология журналистики. Автсост. Е. И. Дмитриев. – Минск: БГУ, 2001. – 150 с.

Черепанов В. С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях: методика педагогической экспертизы / В. С. Черепанов. – М.: Педагогика, 1989. – 152 с.

Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
[1]
Л. В. Коломієць і О. І. Кисельова, «МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК У ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРТИЗИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (9), с. 18-22, Груд 2016.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 > >>