ЯКІСТЬ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ: ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНИХ КРИТЕРІЇВ

  • Л. І. Григор’єва Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Ключові слова: радіаційно-гігієнічний критерій, якість зрошувальної води, перехід радіонуклідів.

Анотація

На підставі багаторічних досліджень переходу радіонуклідів зі зрошувальної води та з ґрунту у сільськогосподарські культури на півдні України висвітлено наявні проблемні питання у технічному регулюванні якості зрошувальних вод за радіаційно-гігієнічним критерієм. Запропоновано визначення радіаційно-гігієнічного критерію якості води для зрошення та визначено фактори, які потрібно врахувати при розробці радіаційно-гігієнічного критерію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 87 | Завантажень PDF: 77 |

Посилання

ВНД 33-5.5-02-97. Якість води для зрошення. Екологічні критерії. – Харків, 1998. – 15 с.

Временные рекомендации по контрольным (допустимым) концентрациям радионуклидов в воде, используемой для полива сельхозугодий в районах АЭС (затверджено МОЗ СРСР 14.01.1988р. і МОЗ України 16.02.1988 р. За № 050606 – 72)

ДСТУ 2730-94. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії. – К.; Держстандарт України, 1994. – 14 с.

ДСТУ 7286:2012. Якість природної води для зрошення. Екологічні критерії. – К.: Мінекономрозвитку України, 2013. – 14 с.

ДСТУ Якість води для систем крапельного зрошення. Агрономічні і екологічні критерії. – К.; Держстандарт України, 2015. – 17 с.

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 06.09.2005 № 2809-IV

ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді» – Наказ МОЗ України від 03.05.2006 № 256

Григор’єва Л. І. Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства півдня України. / Л. Григор’єва, Ю. Томілін. – Миколаїв: Видавничий центр МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 264 с.

Григор’єва Л. І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи. / Л. Григор’єва, Ю. Томілін. – Миколаїв: Видавничий центр МДГУ ім. Петра Могили, 2009. – 332 с.

Козленко Є. В. Вплив умов формування води Інгулецької зрошувальної системи на агрономічні та екологічні показники її якості // Зрошуване землеробство: Збірник наукових праць. Херсон: – 2013. – Вип. 56. – С. 164 – 171.

Лозовіцький П. С. Наукові основи управління екологічною безпекою зрошуваних земель півдня України: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук/ – Київ – 2015. – 380 с.

Майдебура О. П., Вожегова Р. А., Гудков І. М. Міграція радіонуклідів на зрошуваних ґрунтах півдня України // Зрошуване землеробство: Збірник наукових праць. Херсон: – 2013. – Вип. 59. – С.136 – 138.

Хуторной О., Рибін В. Майбутнє зрошувального землеробства на Півдні України // Вісник НАН України. – 2015. – № 2. – С. 73, 79 – 80).

Якименко А. Н. Оценка качества воды Киевского водохранилища по показателям радиационной безопасности // Химия и технология воды. – 2013. – Т. 35. – № 4 – C. 341 – 348.

Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
[1]
Л. І. Григор’єва, «ЯКІСТЬ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ: ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНИХ КРИТЕРІЇВ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (9), с. 6-11, Груд 2016.