ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ З ЦЕМЕНТОБЕТОНУ

Ключові слова: випробування, автомобільні дороги, міцність при стиску, цементобетон, точність вимірювання

Анотація

У статті розглядався вплив кількості проведених випробувань на міцність при стисненні для матеріалів дорожнього покриття з цементобетону, на точність отриманих результатів. Отримано закономірності впливу кількості випробувань зразків на показники точності результатів вимірювань, таких як: середнє значення, середньоквадратична помилка, довірчий інтервал похибок та величина відносної похибки результатів вимірювань. Отримані результати та рекомендації можуть бути використані при проведенні науково-дослідних робіт, у інженерно-будівельній практиці, а також у навчальному процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 51 | Завантажень PDF: 60 |

Посилання

Сколько в Украине будет стоить ремонт дорог, и какие трассы улучшат. По материалам: Сегодня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: domik.ua. (Доступно: 02.02. 2016 г.).

Солоненко И. П. Структура и свойства модифицированных цементобетонных покрытий для автомобильных дорог: дис. на соискание ученой степени к-та тех. наук: спец. 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» / И. П. Солоненко // – Одесса: 2015. – 155 с.

Батраков В. Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. – 2-е изд., [перераб. и доп.] / Батраков В. Г. – М., 1998. – 768 с.

Радовский Б. С. Строительство дорог с цементобетонными покрытиями в США: новые тенденции (организация и направления исследований в области цементобетонных покрытий) / Б. С. Радовский // «Дородная техника». – Санкт-Петербург, 2010. – № 10. – С. 62 – 70.

Солодкий С. Й. Зміна тріщиностійкості дорожнього бетону в експлуатаційній стадії / С. Й. Солодкий, С. М. Толмачев // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2014. – № 55. – С. 230 – 235.

Дворкін Л. Й. Гідротехнічні та дорожні бетони / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, В. С. Дорофєєв, А. В. Мішутін // Навчальний посібник. – Одеса: Евен, 2012. – 214 с.

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками. ДСТУ Б В.2.7-214:2009. – [Чинний від 2009-12-22]. – К: Держкоммістобудування України, 2009. – 35 с.

Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. 2-е изд. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

Опубліковано
2016-06-25
Як цитувати
[1]
І. П. Солоненко, «ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ З ЦЕМЕНТОБЕТОНУ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (8), с. 59-63, Чер 2016.