МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ

  • Л. Т. Зіангирова Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • В. В. Друмов Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • Г. І. Бірюков Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: програмне забезпечення, метрологічна атестація, засоби вимірювальної техніки, державний метрологічний контроль

Анотація

У статті подано огляд існуючих на даний момент в зарубіжній і вітчизняній практиці підходів до метрологічної атестації програмного забезпечення, яке використовується в засобах вимірювань. Запропонована програма розробки такої системи атестації, розрахованої перш за все на засоби вимірювань і вимірювальні системи у сфері дії державного метрологічного контролю і нагляду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 60 | Завантажень PDF: 68 |

Посилання

Mеаsurіng Іnstrumеnts Dіrесtіvе (MІD/3), Brussеls 15.09.2000, СОm(2000) 566 fіnаl, Еurореаn Соmmіssіоn – ІІІ.D.2.

Требования к программному обеспечению на основе Директивы по измерительным приборам. WЕLMЕС (Еurореаn соореrаtіоn іn lеgаl mеtrоlоgy) 7.1, октябрь, 1999

B. Wісhmаn wіth R. Bаrkеr, M. Сохнув, Р. Hаrrіs. Sоftwаrе Suрроrt fоr Mеtrоlоgy. Bеst Рrасtісе Guіdе N 1. Mеаsurеmеnt Systеm Vаlіdаtіоn: Vаlіdаtіоn оf Mеаsurеmеnt Sоftwаrе. Rероrt tо Nаtіоnаl Mеаsurеmеnt Systеm Роlісy Unіt. Арrіl 2000.

H. R. Сооk, M. G. Сохнув, M. Р. Dаіntоn, Р. M. Hаrrіs. Tеstіng Sрrеаdshееts аnd Оthеr Расkаgеs Usеd іn Mеtrоlоgy. А Саsе Study. Rероrt tо Nаtіоnаl Mеаsurеmеnt Systеm Роlісy Unіt. Sерtеmbеr 1999.

M. G. Сох, M. Р. Dаіntоn, Р. M. Hаrrіs. Tеstіng Sрrеаdshееts аnd Оthеr Расkаgеs Usеd іn Mеtrоlоgy. Tеstіng Funсtіоns fоr thе Саlсulаtіоn оf thе Stаndаrd Dеvіаtіоn. Rероrt tо Nаtіоnаl Mеаsurеmеnt Systеm Роlісy Unіt. Осtоbеr 2000.

H. R. Сооk, M. G. Сох, M. Р. Dаіntоn, Р. H. Hаrrіs. Mеthоdоlоgy fоr tеstіng sрrеаdshееts аnd оthеr расkаgеs usеd іn mеtrоlоgy. Rероrt tо Nаtіоnаl Mеаsurеmеnt Systеm Роlісy Unіt, Sерtеmbеr 1999.

ПР 50.2.023 – 2000 «ГСИ. Правила проведения испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем с целью утверждения типа и контроля за их соответствием утвержденному типу».

Порядок № 32 від 14.02.2006 «Порядок атестації програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки».

Акимов А. А. Статистическая обработка результатов испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем / А. А. Акимов, Ю. А. Кудеяров, В. П. Кузнецов // Законодательная и прикладная метрология. – 2001. – № 5. – С. 35–43.

Кудеяров Ю. А. Критерии согласия, используемые при статистической обработке результатов испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем / Ю. А. Кудеяров, А. Г. Спроге // Законодательная и прикладная метрология. – 2001. – № 6. – С. 25–29.

Кудеяров, Ю. А. Использование критерия «3-сигма» при испытаниях игровых автоматов с денежным выигрышем с целью утверждения их типа / Ю. А. Кудеяров // Законодательная и прикладная метрология. – 2002. – № 1. – С. 25–27.

Опубліковано
2016-06-25
Як цитувати
[1]
Л. Т. Зіангирова, В. В. Друмов, і Г. І. Бірюков, «МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (8), с. 42-45, Чер 2016.