КОНЦЕПЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

  • Л. В. Коломієць Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-2341-3345
  • О. І. Кисельова Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0001-9031-8781
  • С. Л. Волков Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0002-6564-4144
  • Е. О. Жаборюк Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: індивідуально-орієнтоване навчання, принципи, форми навчання, індивідуальний навчальний план студента, тематичний і рубіжний контроль

Анотація

У статті розкриваються ключові положення концепції індивідуально-орієнтованого навчання студентів ВНЗ: організація навчально-виховного процесу за індивідуальним навчальним планом студента, формування розкладу занять за «дисциплінарним» принципом, гнучкий навчальний графік, надання студентам можливості самим визначати необхідність і час відвідування занять, забезпечення мобільності студентів та можливості індивідуально виконати і здати тематичні і контрольні завдання, проведення тематичного і підсумкового контролю успішності та введення системи моніторингу успішності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 161 | Завантажень PDF: 85 |

Посилання

Горовая В. И. Индивидуально‐ориентированное обучение как современная образовательная технология / В. И. Горовая, Н. Ф. Петрова // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 7. – С. 75–76. – [Электронный ресурс]. – URL: www.rae.ru/meo/.

Захарчин Р. М. Гармонізація відносин вищої школи і ринку праці як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства / Р. М. Захарчин // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 268–273.

Коляда М. Г. Вибір оптимальних форм, способів і методів організації навчального процесу за індивідуально орієнтованою освітньою системою / М. Г. Коляда // Народна освіта. – Електронне наукове фахове видання. – http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2128

Красовська О. Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору / О. Ю. Красовська // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2011. – № 2. – С. 102–109.

Личностно-ориентированное обучение: хрестоматия для студентов гуманитарных ф-тов высших учебных заведений / сост. Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская. – М.: СГУ, 2005. – 263 с.

Чайка В. М. Основи дидактики [навч. посібник] / В. М. Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 238 с.

Опубліковано
2016-06-25
Як цитувати
[1]
Л. В. Коломієць, О. І. Кисельова, С. Л. Волков, і Е. О. Жаборюк, «КОНЦЕПЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ », Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (8), с. 13-17, Чер 2016.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>