ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТОДОМ ГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ

Ключові слова: стандартизація, правове регулювання, графи, математична модель, структурна зв’язність, живучість.

Анотація

Визначено нормативно-правові акти, що формують державну політику у галузі стандартизації; встановлено зв’язки між ними; створено графічну та математичну моделі системи правового регулювання діяльності зі стандартизації; розраховано коефіцієнт структурної зв’язності та показник живучості цієї системи; виконано ранжування її елементів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 59 | Завантажень PDF: 74 |

Посилання

Буланцов В. Розроблення теоретичних засад аналізу структурних властивостей нормативної бази щодо технічного регулювання та постановка задач з її оптимізації / В. Буланцов, В. Стулей // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 6. – С. 3–11.

Віткін Л. М. Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України / Л. М. Віткін, С. М. Лапач, Г. І. Хімічева // Системи обробки інформації. – 2009. – Випуск 3 (77). – C. 153–165.

Віткін Л. М. Побудова багатофакторних моделей структурних складових системи технічного регулювання / Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, С. М. Лапач, А. С. Зенкін // ВЕЖПТ. – 2011. – № 4. – С. 45–56.

Віткін Л. Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання / Л. М. Віткін // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 4 (83). – C. 3–11.

Віткін Л., Луценко Д. Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов’язань та необхідності модернізації економіки / Л. Віткін, Д. Луценко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 3. – С. 3–12.

Нечипоренко В. И. Структурный анализ и методы построения надежных систем / В. И. Нечипоренко – М.: Изд-во «Советское радио», 1968. – 256 с.

Басакер Р. Конечные графы и сети / Р. Басакер, Т. Саати, пер с анг. – М.: Издательство «Наука» Главная редакция физико-математической литературы, 1974. – 368 с.

Тріщ Р. М. Оцінювання систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандарт в ISO серії 9000 / Р. М. Тріщ, Н. А. Горбенко, О. О. Катрич // Машинобудування. – 2014. – № 14. – С. 148–154.

Опубліковано
2017-12-25
Як цитувати
[1]
О. С. Букрєєва, «ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТОДОМ ГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (11), с. 5-10, Груд 2017.