ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ ЯКІСНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОЇ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ

  • С. Л. Волков Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0002-6559-5290
  • Є. В. Вавілов Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: кіберфізична система, множинна модель, оцінка якості, якісний стан, показники якості, якісний підхід, сенсорна інфраструктура.

Анотація

В роботі запропоновано множинну модель якісного стану промислової кіберфізичної системи, заснованої на кваліметричній оцінці відповідності поточних показників якості датчиків її сенсорної інфраструктури, очікуваним значенням. Застосування «якісного» підходу, як універсального, тобто не пов’язаного з конкретним фізичним чи лінгвістичним значенням вимірюваної величини дає змогу оцінити вплив взаємозв’язків показників якості зовнішніх систем на поточний стан досліджуваної системи у процесі діагностування. Віднесення поточного стану датчиків сенсорної інфраструктури до певного піддіапазону шкали виконує функцію редукції складності і дає значне зниження обсягу даних для оперування. Модель надає змогу моніторингу стану у процесі затвердження в реальному часі як в умовах експлуатації, так і при тестуванні на стадіях виробництва (пусконалагоджувальні роботи і дослідна експлуатація) та підтримки системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 145 | Завантажень PDF: 33 |

Посилання

Lee E. A. and Seshia S. A., Introduction to Embedded Systems — A Cyber-Physical Systems Approach, http://LeeSeshia.org, 2011.

Colombo А. W., Karnouskos S. and Bangemann T., Towards the Next Generation of Industrial Cyber-Physical Systems, in Industrial Cloud-based Cyber-Physical Systems: The IMC-AESOP Approach, Springer, 2014.

Kiselev M. I. «Industry 4.0»: some problematic issues [«Industriya 4.0»: nekotorye problemnye voprosy] / Stankoinstrument. 2016. № 2. – P. 42–46. – Modeofaccess: www.stankoinstrument.su/journal/2016/2.

Lee, Jay; Bagheri, Behrad; Kao, Hung-An (2014). «Recent Advances and Trends of Cyber-Physical Systems and Big Data Analytics in Industrial Informatics». IEEE Int. Conference on Industrial Informatics (INDIN) 2014.

Volkov S.L. Theoretical principles of construction of the model of the structure of the expert system of quality of cyberphysical systems [Teoretychni zasady pobudovy modeli struktury ekspertnoyi systemy yakosti kiberfizychnykh system] / Collection of scientific papers of the 6th International Scientific and Practical Conference «Metrology, Technical Regulation, Quality: Achievements and Prospects» (Odesa, October 11-12). Odesa: OSATRQ, 2016. – P. 139–141.

Volkov S. L. Model of sensory-hardware infrastructure of the cyberphysical system [Model sensorno-aparatnoi infrastruktury kiberfizychnoi systemy] / Collection of scientific works of the seventh international scientific and practical conference «Technical regulation, metrology and information technologies» (Odesa, October 12-13). Odesa: OSATRQ, 2017. – Р. 157–159.

Volkov S. Set-theoretic model of the information state of the industrial cyberphysical system / Scientific journal of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – 2018. – # 1(89). – Р. 132–138.

Volkov S.L., Volkov K.S. The function and scale of the entropy assessment of the quality of the sensor [Funktsiya i shkalaentropiynoyiotsinkyyakis-nohostanudatchyka] / Collection of scientific works of the Odesa State Academy of Technical Regulation and Quality. – 2018. –# 1(12). – P. 10–15.

Volkov, S. Volkov K., Fraze-Frazenko O., Kazakova N. Prerequisites of entropy quality assessment function and scale use for technical systems qualitative condition definition / monograph published on the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists “Engineer of XXI Century” materials, 7 december 2018, BielskoBiała, AkademiaTechniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2018 : materiałykonf. (Tom 1). – P. 377–384.

Volkov S. L., Kiselevа O. I. Dual-v Process Model for the Quality of an Artificial Object [Dual-v protsesna model yakosti shtuchnoho obiektu] / Metrology and Instruments (special edition of the 100th anniversary of P. Ornatsky). – 2017. – # 6. –P. 62–65.

DSTU ISO / IEC 25010: 2015 Software engineering and systems engineering. System and Software Quality and Assessment Requirements (SQuaRE). System quality and software quality models (ISO / IEC 25010: 2011, IDT).

Опубліковано
2018-12-25
Як цитувати
[1]
С. Л. Волков і Є. В. Вавілов, «ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ ЯКІСНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОЇ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (13), с. 50-56, Груд 2018.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>