ПАРАМЕТРИЧНІ ВІДМОВИ І РАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ НАДІЙНОСТІ ПІДСИСТЕМ ВЕРСТАТА-РОБОТА

  • С. С. Гутиря Національний університет «Одеська політехніка»
  • В. П. Яглінський Національний університет «Одеська політехніка»
  • В. В. Вовк Національний університет «Одеська політехніка»
Ключові слова: штанги гексапода, промислові платформи, сферичні шарніри, модулі робота.

Анотація

В статті розглянуті питання параметричних відмов механізмів паралельної структури верстатів-роботів. Різноманітність функцій, які виконуються роботами, призвела до створення роботів-верстатів з механізмами паралельної структури. Основою створення лінійки верстатів-роботів з трьома телескопічними штангами є структура трипода з вертикальною стійкою постійної довжини, шарнірно зв’язаною зі станиною і центром рухомої платформи. Центральний пасивний кінематичний ланцюг блокує прокручування рухомої платформи з виконавчим органом навколо власної осі, сприймає робочі навантаження і надає механізму кінематичної визначеності. Для сучасних технічних засобів, які складаються з безлічі взаємодіючих механізмів, апаратів та приладів, відмова у роботі хоча б одного відповідального елемента складної системи без резервування може призвести до порушення роботи всієї системи. За даними експлуатації типових конструкцій верстатів-роботів типу трипод встановлено розподіл відмов елементів і виявлено, що “слабкими елементами” є ущільнення гідроприводу, що спричиняють порушення герметичності. Недостатня надійність обладнання призводить до величезних витрат на ремонт, простою обладнання, невиконання відповідальних завдань, іноді до аварій, пов’язаних з великими економічними втратами, руйнуванням великих об’єктів та людськими жертвами. На етапі промислового виробництва технологічного обладнання надійність верстатів-роботів має першочергове значення. Для оптимізації рівня надійності підсистеми трицепта запропоновано метод раціонального розподілу надійності елементів. Виконано моделювання явищ кінематичного запирання механізму паралельної структури і запропоновано відповідний критерій параметричних відмов. Для верстата-робота з механізмами паралельної структури, що має три паралельних механізмів поступального руху штанг, вирізнено три підсистеми і запопоновано метод раціонального розподілу надійності між такими підсистемами. Опрацьовано алгоритм структурного синтезу надійності механізмів паралельної структури типу трицепт і розроблено практичні рекомендації щодо оптимального розподілу норм надійності між підсистемами верстата-робота ще на етапі проектування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 17 |

Посилання

The project "Ukraine 2030E – a country with a developed digital economy". Ukrainian Institute of the Future. [Electronic resource]. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Bowersox D. J., Klass D. J. Logistics. In-tegrated supply chain [Logistika. Integrirovanna-ya cep' postavok]. Per. s angl. Moskva: Olimp-biznes, 2017. 640 s. [in Russian].

Lindere Michael R., Firon Harold E. (2002) Supply and stock management. Logistics [Upravlenie snabzheniem i zapasami. Logistika.], Per. s angl. Sankt Peterburg: Viktoriya plyus, 2002. 768 s [in Russian].

Gonchar L.A. The strategy of increasing the efficiency of commercial logistics [Stratehiia pidvyshchennia efektyvnosti komertsiinoi lo-histyky]. Academicnii oglyad – Academic review. 2008. # 2. P. 89-93 [in Ukrainian]. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2008_2_14.

Popovenko N. Increasing the efficiency of transport services based on the application of transport logistics [Pidvyshchennia efektyvnosti transportnykh posluh na osnovi zastosuvannia transportnoi lohistyky]. Naukovii visnik Odeskogo nazionalnogo ekonomicnogo Universi-tetu – Scientific Bulletin Odesa National Econom-ic University. 2014. # 9. P. 146-157 [in Ukraini-an]. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_9_16.

LPI – www.worldbank.org/lpi.

Kryukova Yu. O. Evaluation of logistics efficiency [Otsinka efektyvnosti lohistyky]. Science Rise. 2015. # 1 (1). P. 34-36 [in Ukraini-an]. URL: https:// nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_1(1)_7.

Marchuk I. Logistics Performance Index (LPI) and its relationship with key economic indi-cators and indices. [Indeks efektyvnosti lohistyky (LPI) ta yoho zviazok z osnovnymy ekonomichnymy pokaznykamy y indeksamy]. Vceni sapiski University "KROK" – Scientific notes of the University "KROK", 2021. # 1 (61). P. 47-57 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-47-57.

Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. (2002). Zarzadzanie logistyczne. Warszawa, PWE. 243 s.

Ustenko M. O. Main directions of development and tasks of transport logistics [Os-novni napriamky rozvytku ta zavdannia transportnoi lohistyky]. Globalni ta nazionalni problem ekonomiki – Global and national prob-lems of the economy. 2015. # 5. P. 251-254 [in Ukrainian].

Digitalization in logistics. Does it really have such a strong influence on the indus-try. [Didzhytalizatsiia v lohistytsi. Chy diisno vona maie takyi sylnyi vplyv na haluz] (2021) Trade Master Group: URL: https://trademaster.ua/logistic/313066.

Piloyan D. Digitalization of road transport in Ukraine: a dream or the nearest reali-ty. [Didzhytalizatsiia avtomobilnykh perevezen v Ukraini: mriia chy naiblyzhcha realnist] (2020). URL: https://logist.fm/publications/didzhitalizaciyaavtomobilnih-perevezen-v-ukrayini-mriya-chi-nayblizhcha-realnist.

Concept of the development of the transport and road complex of Ukraine for the medium-term period and until 2020 [Kontseptsiia rozvytku transportno-dorozhnoho kompleksu Ukrainy na serednostrokovyi period ta do 2020 roku]. [in Ukrainian]. URL: http://mtu.gov.ua.

Makarenko M. V. (2012) Management of the economic potential of the region as a basis for the formation of competitive advantages of the region. [Upravlinnia ekonomichnym potentsialom rehionu yak osnovoiu formuvannia konkurentnykh perevah rehionu]. Actual problems of the economy, pp. 217-224 [in Ukrainian].

Ctepanenko S. V. Evaluation of the effectiveness of the use of the economic potential of the region and its management. [Otsinka efektyvnosti vykorystannia ekonomichnoho potentsialu rehionu ta upravlinnia nym]. State building: an electronic scientific publication of HarRI of the National Academy of Sciences under the President of Ukraine. 2013. # 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-1/doc/2/03.pdf.

State Statistical Service of Ukraine (DSSU). Main Department of Statistics in Odesa Oblast, Statistical Yearbook of Odesa Oblast. Edited by L. E. Kotvytska. Odesa, 2019.

State Statistics Committee of Ukraine [Electronic resource]. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua.

Perebijnis V. I. (2005) Transport and logistics systems of enterprises: formation and functioning: monograph [Transportno-lohistychni systemy pidpryiemstv: formuvannia ta funktsionuvannia: monohrafiia]. Poltava, RVV PUSKU [in Ukrainian].

Melenchuk T. M., Artsybasheva N. M., Ganeva T. I. Study of the state of the transport system of Odesa and Odesa region [Doslidzhennia stanu transportnoi systemy Odesy ta Odeskoi oblasti]. X Mizhnarodna naukovo-praktychna konferenzia «Technicne reguluvanne, metrologia, yakist, informatini ta transportni texnologii: euvropeiski vector». Collection of Scientific Papers of the X International Scientific and Practical Conference "Technical Regulation, Metrology, Quality, Information and Transport Technologies: European Vector". Odesa: OSATRQ, 2020. Р. 124-128 [in Ukrainian].

Systemolohiia na transporti [Tekst] : pi-druchnyk: U 5 kn. / zah. red. M. F. Dmytrychenko. K. : Znannia Ukrainy, 2005. Kn. 2 : Tekhnolohiia naukovykh doslidzhen i tekhnichnoi tvorchosti / E. V. Havrylov [ta in.], 2007. 318 s [in Ukrainian].

Artsybasheva N. M., Melenchuk T. M., Ilko O. C. (2019) Increasing the efficiency of the work of transport enterprises due to the use of innovative information technologies in logistics [Pidvyshchennia efektyvnosti roboty transportnykh pidpryiemstv za rakhunok vykorystannia innovatsiinykh informatsiinykh tekhnolohii v lohistytsi]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferenzia «Intelektualni sistemi ta Informatini texnologii» – Collection of scientific papers inter. conf. "Intelligent systems and information technologies". Odesa: TEC, рр. 132-135. [in Ukrainian].

Опубліковано
2022-12-28
Як цитувати
[1]
С. С. Гутиря, В. П. Яглінський, і В. В. Вовк, «ПАРАМЕТРИЧНІ ВІДМОВИ І РАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ НАДІЙНОСТІ ПІДСИСТЕМ ВЕРСТАТА-РОБОТА», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2(21), с. 34-41, Груд 2022.