ПАРАМЕТРИЧНІ ВІДМОВИ І РАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ НАДІЙНОСТІ ПІДСИСТЕМ ВЕРСТАТА-РОБОТА

  • С. С. Гутиря Національний університет «Одеська політехніка»
  • В. П. Яглінський Національний університет «Одеська політехніка»
  • В. В. Вовк Національний університет «Одеська політехніка»
Ключові слова: штанги гексапода, промислові платформи, сферичні шарніри, модулі робота.

Анотація

В статті розглянуті питання параметричних відмов механізмів паралельної структури верстатів-роботів. Різноманітність функцій, які виконуються роботами, призвела до створення роботів-верстатів з механізмами паралельної структури. Основою створення лінійки верстатів-роботів з трьома телескопічними штангами є структура трипода з вертикальною стійкою постійної довжини, шарнірно зв’язаною зі станиною і центром рухомої платформи. Центральний пасивний кінематичний ланцюг блокує прокручування рухомої платформи з виконавчим органом навколо власної осі, сприймає робочі навантаження і надає механізму кінематичної визначеності. Для сучасних технічних засобів, які складаються з безлічі взаємодіючих механізмів, апаратів та приладів, відмова у роботі хоча б одного відповідального елемента складної системи без резервування може призвести до порушення роботи всієї системи. За даними експлуатації типових конструкцій верстатів-роботів типу трипод встановлено розподіл відмов елементів і виявлено, що “слабкими елементами” є ущільнення гідроприводу, що спричиняють порушення герметичності. Недостатня надійність обладнання призводить до величезних витрат на ремонт, простою обладнання, невиконання відповідальних завдань, іноді до аварій, пов’язаних з великими економічними втратами, руйнуванням великих об’єктів та людськими жертвами. На етапі промислового виробництва технологічного обладнання надійність верстатів-роботів має першочергове значення. Для оптимізації рівня надійності підсистеми трицепта запропоновано метод раціонального розподілу надійності елементів. Виконано моделювання явищ кінематичного запирання механізму паралельної структури і запропоновано відповідний критерій параметричних відмов. Для верстата-робота з механізмами паралельної структури, що має три паралельних механізмів поступального руху штанг, вирізнено три підсистеми і запопоновано метод раціонального розподілу надійності між такими підсистемами. Опрацьовано алгоритм структурного синтезу надійності механізмів паралельної структури типу трицепт і розроблено практичні рекомендації щодо оптимального розподілу норм надійності між підсистемами верстата-робота ще на етапі проектування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 98 | Завантажень PDF: 27 |

Посилання

Polishchuk M., Yahlinskyi V. Mobile Technology for Pipeline Maintenance: Design and Simulation. FME Transactions. Volume 50, No 2, 2022, pp. 360-368. DOI: 10.5937/fme2201360P.

Yaglinskyj V. P., Gutyrya S. S. Теоriya i praktyka modelirovaniya technicheskogo urovni-ya texnologicheskix mashin / Kollektivnaya monografiya. Modelirovanie texnologicheskix proczesov mechanicheskoj obrabotky i sborky. Мoskva: Izdat. dom "Spektr", 2014. S. 224-272.

Chiodo E., Lauria D. Stochastic index def-inition and estimation for reliability and quality assessment of transportation systems. Systems for Aircraft Railway and Ship Propulsion (ESARS) 2012, pp. 1-5.

Yaglinskyj V. P., Gutyrya S. S., Аimen Оbaidi. Parametrychna nadijnist mexanizmiv paralelnoi struktury I kinematyky typu geksapod. Теоriya ta praktyka raczionalnogo proektuvaniya, vygotovleniya i ekspluatacziyi mashynobudivnyx konstrukczij, 3-ya mizhnar. nauk. texn. коnf, m. Lviv. 2012. S. 111-112.

Hutyria С., Yahlinskyj V., Chanchin A., Khomiak Y., Popov V. Evolution of trolley-bus: directions, indicators, trends. Diagnostika. 2020, Vol. 21, No. 1. P. 11-26. DOI: https://doi.org/10.29354/diag/116080.

Kozeraczkyj G. V., Yahlinskyj V. P., Хixlovskyj А. B., Оzerniuk О. Т. Кvalimetrychna model texnichnogo rivniya trenazhera-heksapoda. Visnyk NTU «ХPI». Czb. nauk. pr. Мashynoznavsyvo ta SAPR. Хаrkiv, 2018. № 25 (1301). S. 68-74.

Mashinostroenie. Encziklopediya. Т. IV. Nadezhnost mashin / Redkol. V. V. Kluev i dr. М.: Mashinostroenie, 2003. 592 s.

Coupe Charlottea, Le Maitre Hélène. Em-pirical illustration of issues in valuing reliability benefits of transport projects. Transportation Research Procedia 26 (2017). Р. 166-176. French, Ministry of Environment, Energy and the Sea.

Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RelStat’17, 18-21 October, 2017, Riga, Latvia: Selected Papers from the 17th International Conference / Editors: Igor Kabash-kin, Irina Yatskiv, Olegas Prentkovskis. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-74454-4#toc.

Gutyrya S., Yaglinsky V., Chanchin A. Parametrical Fluctuations of Epicycle in Wheel Gearboxes. British Journal of Applied Science & Technology. 2016. 13(2). P. 1-8.

Oborskyj G. O., Hutyria S. S., Yaglinskij V. P., Chanchin A. M. Technical evolution and reliability of trolleybus’s traction transmission. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser.: Engineering and CAD : zb. nauк. pr. Хarkiv: NTU "ХPI". 2018. № 25 (1301). S. 117-126.

Опубліковано
2022-12-28
Як цитувати
[1]
С. С. Гутиря, В. П. Яглінський, і В. В. Вовк, «ПАРАМЕТРИЧНІ ВІДМОВИ І РАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ НАДІЙНОСТІ ПІДСИСТЕМ ВЕРСТАТА-РОБОТА», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2(21), с. 34-41, Груд 2022.