ПРИНЦИПОВІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МУЛЬТИХРОМОСОМНОГО ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ

Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, показник, якість, оптимізація, генетичний алгоритм.

Анотація

Розглядається рішення одного з принципових завдань багатокритеріальної оптимізації показників якості інформаційно-обчислювальної системи. Показується, що воно може бути отримане з використанням мультихромосомного генетичного алгоритму. Рішення дозволяє знайти співвідношення параметрів елементів системи, які найкраще задовольняють заданим критеріям якості на етапах її життєвого циклу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 123 | Завантажень PDF: 85 |

Посилання

Колесникова, Е. В. Методы оценки качества технических систем [Текст] / Е. В. Колесникова, Г. В. Кострова, И. В. Прокопович // Труды Одесского политехнического университета. – О. : ОНПУ. – 2007. – № 1(27). – C. 128-130 : [Електронний ресурс] / Портал : ОНПУ. – Режим доступу www/ URL: http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1312992391.pdf. – Заголовок з контейнера, доступ вільний, 30.10.2012.

Кириллов, В. И. Квалиметрия и системный анализ : навч. посібник / В. И. Кириллов. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2011. – 440 с. : ил. – (Высшее образование). – ISBN 978-985-475-353-9 (Новое знание) ; ISBN 978-5-16-004689-1 (ИНФРА-М).

Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат ; пер. с англ. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 798 с. : ил. – (Адаптивные и интеллектуальные системы). – ISBN 978-5-94774-353-1 (русск.), ISBN 3-7908-1385-0 (англ.).

Адлер, Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий : моногорафія / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 269 с. – ISBN відсутній.

Федорченко, С. Г. Обобщенная функция полезности и ее приложения : монографія / С. Г. Федорченко, Ю. А. Долгов, А. В. Кирсанова [та ін.] / Під ред. С. Г. Федорченко. – Тирасполь : Приднестровский ун-т, 2011. – 196 с. – ISBN978-9975-4062-3-9.

Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход : монографія. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 144 с. – ISBN 5-9221-0274-5.

Батищев, Д. И. Оптимизация многоэкстремальных функций с помощью генетических алгоритмов / Д. И. Батищев, С. А. Исаев // Межвуз. сборник: Воронеж, ВГТУ. – 1997. – № 3. – С. 4-17.

Опубліковано
2013-06-14
Як цитувати
[1]
О. В. Грабовський і Л. В. Коломієць, «ПРИНЦИПОВІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МУЛЬТИХРОМОСОМНОГО ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (2), с. 93-100, Чер 2013.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>