МЕТОД ІНВАРІАНТНОГО ПОГЛИБЛЕННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РОТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

  • В. Ю. Кучерук Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6422-7779
  • О. Г. Ігнатенко Вінницький національний технічний університет
  • М. Д. Молчанюк Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Андрусь Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: метод інваріантного поглиблення, ідентифікація внутрішніх параметрів, асинхронний двигун, нелінійні диференціальні рівняння, чисельний розв'язок.

Анотація

В статті розглядається використання елементів теорії інваріантного поглиблення для ідентифікації внутрішніх параметрів трифазних короткозамкнених асинхронних двигунів, які неможливо безпосередньо виміряти. Аналітично представлено систему нелінійних диференціальних рівнянь за Н. Дістефано, чисельний розв'язок яких дозволяє отримати значення таких параметрів як активний опір та індуктивність обмоток ротора.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 59 | Завантажень PDF: 54 |

Посилання

D. J. Atkinson, P. P. Akarnley, J. W. Finch. Observes for Induction Motor State and Parameter Estimation // IEEE Transactions on industry applications. – Vol. 27. – № 6. – 1991. – Р. 1119-1127.

Н. В. Андреев, В. А. Поджаренко, А. В. Скилягин Задача идентификации параметров электромеханической системы // Автоматика. – 1993. – № 3. – С. 32-37.

Parameter estimation for induction machines based on sensitivity analysis / Ansuj Somchai, Shokooh Farrokh // IEEE Trans. Ind. Appl. – 1989. – Vol. 25. – № 6. – Р. 1035-1040.

New method of identification for induction machines parameters by means of quasi-Newton algoritms / Capolino G. A. // IMACS Ann.Comput. and Appl. Math. – 1989. – № 1-4. – Р. 133-135.

Б. А. Коробейников, А. И. Ищенко Идентификация параметров математической одели глубокопазных асинхронных двигателей / Изв. вузов. Электромеханика. – 1989. – № 8. – С. 33-38.

Сивокобыленко В. Ф., Гармаш В. С. Определение параметров схем замещения асинхронных и синхронных двигателей // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1982. – № 5. – С. 154-159.

Дистефано Н. Об идентификации нелинейной вязкоупругой пружины в условиях динамики. Применение фильтров // Труды межд. НТК, посвященной памяти Работнова. – М., 1979. – С. 163-169.

Bellman R., Kagiwada H., Kalaba R., Shridar R. Invariant Imbedding and Nonlinear Filtering Theory, Jour. Astro. Sci., 13, pp. 110-115 (1966).

Андреєв М. В., Кучерук В. Ю., Поджаренко В. О. Про точність нелінійного фільтра Н. Дистефано // В кн. «Контроль і управління в технічних системах». Мат. 4-ї міжнародної НТК КУТС-97, том 2, Вінниця, 1997. – С. 28-31.

Кучерук В. Ю. Ідентифікація внутрішніх параметрів роторного кола асинхронних машин за допомогою теорії чутливості // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000. – № 4. – С. 5-10.

Кучерук В. Ю. Огляд методів математичного моделювання електричних машин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1999. – № 2. – С. 17-23.

Домбровский В. В., Зайчик В. М. Асинхронные машины: Теория, расчет, элементы проектирования. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. – 368 с.

Опубліковано
2013-06-14
Як цитувати
[1]
В. Ю. Кучерук, О. Г. Ігнатенко, М. Д. Молчанюк, і О. В. Андрусь, «МЕТОД ІНВАРІАНТНОГО ПОГЛИБЛЕННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РОТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (2), с. 77-80, Чер 2013.