МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВУ В КУСОЧНО-ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • Б. О. Дем’янчук Військова академія (м. Одеса)
  • Ж. О. Хижняк Військова академія (м. Одеса)
Ключові слова: коефіцієнт перетворення електромагнітної енергії, багатошарове кусочно- однорідне середовище, коефіцієнт відбиття, коефіцієнт проходження шарів середовища.

Анотація

Запропоновано методику експериментально-розрахункової оцінки очікуваної величини коефіцієнта перетворення електромагнітної енергії  мікрохвильового діапазону від синтезованого кусочно-однорідного середовища композитного феритового матеріалу на металевій підложці з урахуванням коефіцієнтів відбиття та проходження шарів середовища, які попередньо кспериментально виміряні. Методика дозволяє проектувати покриття з потрібними властивостями та визначати потрібну кількість шарів для досягнення необхідного результату.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 70 | Завантажень PDF: 65 |

Посилання

Суржко А. И. Защити свой сервер / А. И. Суржко // Служба безопасности. – 1999. – № 11 – 12. – С. 17.

ОСТ 4ГО.054.102 «Поглотители высокочастотной энергии».

Саусворт Дж. К. Принципы и применения волноводной передачи / Дж. К. Саусворт // Пер. с англ. Под ред. Сушкевича В. И. – М.: Сов. радио, 1955. – 700 с.

Демьянчук Б.А. Принципы и применения микроволнового нагрева. / Б. А. Демьянчук. – Одесса: Черноморье, 2004. – 520 с.

Демьянчук Б. А. Микроволновый нагрев. Новая технология. Теория и практика / Б. А. Дем’янчук. – Saarbrucken: LAMBERT Academic Publishing. – 2011. – 160 с.

Мицмахер М. Ю., Торгованов В. А. Безэховые камеры СВЧ / М. Ю. Мицмахер, В. А. Торгованов. – М.: Радио и связь, 1982. – 128 с.

Машуня Е. П. Электропроводность термопластических композиций, содержащих дисперсный токопроводящий наполнитель / Е. П. Машуня и др. // Композиционные полимерные материалы. – 1989. – № 43. – С. 24-38.

Демьянчук Б. А. Основы технологии согласования волновых сопротивлений на границе раздела воздуха и ферромагнитной среды / Б. А. Демьянчук // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2004. – № 5. – С. 19 – 22.

Опубліковано
2013-06-14
Як цитувати
[1]
Б. О. Дем’янчук і Ж. О. Хижняк, «МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВУ В КУСОЧНО-ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (2), с. 59-62, Чер 2013.