НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОСОБУ МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТАХЕОМЕТРІВ

  • Л. В. Коломієць Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-2341-3345
  • К. О. Подостроєць Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: тахеометри, нормативне забезпечення, метрологічний контроль.

Анотація

Наведено існуючі еталонні та нормативні бази метрологічного контролю тахеометрів. Розглянуті недоліки існуючих еталонних та нормативних баз метрологічного контролю тахеометрів. Наведені методики метрологічного контролю віддалемірної частини тахеометрів. Запропонована методика метрологічного контролю віддалемірної частини тахеометрів у разі використання нового способу метрологічного контролю тахеометрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 87 | Завантажень PDF: 84 |

Посилання

Подостроєць К. О. Аналіз засобів вимірювальної техніки геодезичного призначення та методів їх метрологічного контролю // Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади». – 2013. – № 2 ІІ (40). – С. 176-181.

Коломієць Л. В. Аналіз метрологічного забезпечення геодезичних засобів вимірювальної техніки / Л. В. Коломієць, К. О. Подостроєць // Вісник інженерної академії України. – 2010. – № 1. – C. 253-255.

ГОСТ 8.503–84. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 24 до 75000 м. – Введ. 1985–07–01. – М. : Изд.-во стандартов, 1984. – 4 с.

Подостроєць К.О. Базис лінійний полігону геодезичного / К. О. Подостроєць // Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції „Інтегровані інтелектуальні роботехнічні комплекси ІІРТК-2013”. – Київ: НАУ, 2013. – С. 103.

Тревого И. С. Геодезический полигон для метрологической аттестации приборов и апробации технологий // Геопрофи. – 2009. – С. 6-11

Друзюк В. Сучасні геодезичні прилади і технології: науково-технічне метрологічне забезпечення / В. Друзюк, А. Мазур, І. Тревого, І. Цюпак // Метрологія та прилади. – 2010. – С. 19-26.

Коломієць Л. В. Альтернативний шлях розвитку метрологічного забезпечення геодезичних засобів вимірювальної техніки для визначення великих лінійних розмірів / Л. В. Коломієць, К. О. Подостроєць // Збірник наукових праць 3-ої науково-практичної конференції ОДАТРЯ. – Одеса: ОДАТРЯ, 2013. – С. 131.

Патент України на корисну модель № 57280, МПК8 G01C 25/00, МПК8 G01C 3/00. Спосіб передачі одиниці фізичної величини – метра від еталонних засобів вимірювальної техніки до робочих засобів вимірювальної техніки для визначення великих лінійних розмірів: Пат. 57280 Україна, МПК8 G01C 25/00, МПК8 G01C 3/00; Бюллетень № 4; Заяв. 23.04.2010; Публ. 25.02.2011.

МПУ 164/01-2003. Інструкція. Метрологія. Нівеліри, теодоліти, тахеометри (кутомірна частина). – Введ. 2003–05–23. – К. : Укрметртестстандарт, 2003. – 31 с.

ГКИНП 17-198-85. Инструкция на методы и средства поверки тахеометров и кипрегелей в эксплуатации. – Введ. 1985–05–13. – М. : ГУГК при СМ СССР, 1985. – 19 с.

Опубліковано
2014-06-10
Як цитувати
[1]
Л. В. Коломієць і К. О. Подостроєць, «НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОСОБУ МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТАХЕОМЕТРІВ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (4), с. 48-52, Чер 2014.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>