ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИМОГ ДО СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ СТАНДАРТІВ ISO 45001:2018 ТА ДСТУ OHSAS 18001:2010

  • О. А. Никитюк Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
  • В. М. Новіков Відокремлений структурний підрозділ «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості
Ключові слова: системи менеджменту, безпека праці, стандартизація, сертифікація, ризики

Анотація

В роботі проведено порівняльний аналіз вимог стандартів ISO 45001:2018 та ДСТУ OHSAS 18001:2010, які визначають такі складові елементи соціальної відповідальності організацій, як охорона здоров’я та безпека праці.

За результатами порівняльного аналізу розроблені рекомендації для організацій та органів сертифікації систем стосовно шляхів вдосконалення наявних систем менеджменту з врахуванням необхідності виконання вимог сучасного міжнародного стандарту ISO 45001:2018.

Ґрунтуючись на сучасних вимогах, запропонований дворівневий варіант моделі системи управління охорони здоров’я та безпекою праці в організації побудований з врахуванням таких нових елементів системи, як ідентифікація і аналіз ризиків та планування дій з досягнення цілей системи на основі результату аналізу ризиків, що враховує вдосконалення як вимог до безпеки праці, так і вдосконалення самої системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 471 | Завантажень PDF: 229 |

Посилання

ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility».

ISO 14001:2015 «Environmental management systems – Requirements with guidance for use».

ISO 50001:2018 «Energy management systems – Requirements with guidance for use».

ISO 39000:2018 «Risk management – Guidelines».

Novikov V. M. Analiz vymoh mizhnarodnoho standartu ISO 50001 / V. M. Novikov, V. K. Domnytska, O. V. Novikova // SSIa. – 2013. – # 2. – S. 9–12.

Novikov V. M. Analizuvannia yakosti vlady, vykhodiachy iz zahalnykh zakonomirnostei funktsionuvannia system upravlinnia / V. M. Novikov, O. A. Nykytiuk // Zbìrnik naukovih pracʹ Odesʹkoï deržavnoï akademìï tehnìčnogo regulûvannâ ta âkostì. – Odesa, 2017. – # 2(11). – S. 15–18.

Novikov V. M. Shchodo yakosti vlady v ramkakh kontseptsii «staloho rozvytku» ta «sotsialnoi vidpovidalnosti» / L. O. Korchevna, V. M. Novikov, O. A. Nykytiuk // SSIa. – 2009. – # 1. – S. 63–65.

Novikov V. M. Analiz rozvytku system upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu pidpryiemstv / L. O. Korchevna, V. M. Novikov, V. K. Domnytska // SSIa. – 2009. – # 3. –S. 50–53.

Novikov V. M. Analiz normatyvnykh dokumentiv shchodo sotsialnoi vidpovidalnosti vidpovidnosti orhanizatsii / V. M. Novikov, V. K. Domnytska, V. I. Zhohlo, V. V. Novikov // SSIa. – 2010. – # 6. – S. 13–17.

Novikov V.M. Innovatsiina model systemy upravlinnia yakistiu na osnovi ISO 9004:2009 / V.M. Novikov, V.V. Novikov // SSIa. – 2011. – # 1. – S. 5–10.

Novikov V. M. Diahnostychne samootsiniuvannia, yak nevidiemnyi element suchasnoi systemy upravlinnia / V. M. Novikov, V. V. Novikov // SSIa. – 2011. – # 2. – S. 38–40.

Novikov V. M. Analiz osnovnykh pryntsypiv mizhnarodnoho standartu ISO 26000:2010 / V. M. Novikov, V. K. Domnytska, V. I. Zhohlo, V. V. Novikov // SSIa. – 2012. – # 2. – S. 24 – 27.

Novikov V. M. Protses diahnostychnoho samootsiniuvannia / V. M. Novikov // SSIa. – 2013. – # 1. – S. 37–39.

Novikov V. M. Prohramy sotsialnoi vidpovidalnosti / V. M. Novikov // SSIa. – 2013. – # 1. – S. 26–30.

Novikov V. M., Nykytiuk O. A. Analiz vymoh mizhnarodnoho standartu 39001:2012 / V. M. Novikov, O. A. Nykytiuk, V. V. Novikov // SSIa. – 2014. – # 2(5). – S. 22–25.

ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems Requirements with guidance for use»

DSTU OHSAS 18001:2010 Occupational health and safety management systems – Requirements. Kyiv: Derzhspozhyvstandart of Ukraine. 2010. (DSTU OHSAS 18001:2010 Systemy upravlinnya heheyenoyu ta bezpekoyu pratsi. [Tekst]. – K.: Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2010. – 28 s., in Ukrainian.

Опубліковано
2019-12-20
Як цитувати
[1]
О. А. Никитюк і В. М. Новіков, «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИМОГ ДО СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ СТАНДАРТІВ ISO 45001:2018 ТА ДСТУ OHSAS 18001:2010», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (15), с. 6-13, Груд 2019.