РОЗРАХУНОК КОНУСОПОДІБНИХ БАЛОК СПЕЦІАЛЬНИХ КРАНІВ НА СТІЙКІСТЬ

Ключові слова: диференціальні рівняння зі змінними коефіцієнтами, фундаментальна система функцій, крайові задачі на власні значення, MATLAB.

Анотація

Запропоновано процедуру розв’язання задач стійкості балок і стрижневих систем, що мають зміну поперечних розмірів в різних напрямках. В основі запропонованого підходу лежить алгоритм чисельно-аналітичного варіанту методу граничних елементів, розробленого в працях одного з авторів. Вирішено ряд завдань стійкості конусоподібних балок, результати характеризуються високою точністю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 117 | Завантажень PDF: 73 |

Посилання

Оробей В. Ф. Численно-аналитическое решение краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами / В. Ф. Оробей, Г. В. Кострова // Труды Одесск. политехн. ун-та. – Одесса, 2007. – Вып. 1(27). – С. 23 – 30.

Оробей В. Ф. Решение задачи устойчивости плоской формы изгиба тонкостенных стержневых систем методом граничных элементов / В. Ф. Оробей, Г. В. Кострова // Труды Одесск. политехн. ун-та. – Одесса, 2007. – Вып. 2(28). – С. 8 – 24.

Оробей В. Ф. Метод граничных элементов в задачах устойчивости арок / В. Ф. Оробей, Г. В. Кострова, В. Н. Пурич // Труды Одесск. политехн. ун-та. – Одесса, 2009. – Вып. 1(31). – С.7 – 14.

Оробей В. Ф. Расчет статически неопределимых балок с распределенными параметрами / В. Ф. Оробей, И. Б. Корнеева, Д. О. Бондаренко // Вiсник Одеської державної академiї будiвництва та архiтектури. – Одеса, 2009. – Вип. 36. – С. 322 – 328.

Дащенко А. Ф. Численно-аналитический метод граничных элементов / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, В. Ф. Оробей, Н. Г. Сурьянинов. – Одесса: ВМВ, 2010.– Т.1.– 415 с. – Т. 2. – 510 с.

Оробей В. Ф. Устойчивость плоской формы изгиба тонкостенных стержневых систем / В. Ф. Оробей, А. Ф. Чумак // Прикладная механика. – 2009. – Т. 45. – № 5. – С. 110 – 123.

Оробей В. Ф. Колебания балок с переменной жесткостью / В. Ф. Оробей, К. С. Тыманюк // Труды Одесск. политехн. ун-та. – Одесса, 2010. – Вып. 1(33) – 2(34). – С. 16 – 22.

Дащенко А. Ф. MATLAB в механике деформируемого твердого тела / А. Ф. Дащенко, В. Ф. Оробей, Н. Г. Сурьянинов. – Харьков: «Бурун книга», 2011. – 480 с.

Оробей В. Ф. Практикум по методам решение краевых задач / В. Ф. Оробей, Н. Г. Сурьянинов. – Одесса: Астропринт, 2011. – 408 с.

Оробей В. Ф. Устойчивость балок с распределенными параметрами / В. Ф. Оробей, Г. В. Кострова // Працi Одеськ. полiтехн. ун-ту. – Одеса, 2011. – С. 15 – 23.

Дорофеев В. С. Новые методы расчета систем с дискретно-непрерывным распределением параметров / В. С. Дорофеев, А. В. Ковров, Ю. С. Крутий, В. Ф. Оробей, Н. Г. Сурьянинов, Р. М. Таций, Т. И. Ушак. – Одесса: Эвен, 2012. – 378 с.

Оробей В. Ф. Метод граничных элементов в задачах устойчивости плоской формы изгиба балок прямоугольного сечения / В. Ф. Оробей, А. Ф. Дащенко, А. М. Лимаренко // Збiрник наукових праць Одеської державної академii технiчного регулювання та якостi. – Одеса, 2015. – № 2(7). – С. 47 – 54.

Оробей В. Ф. Метод граничных элементов в задачах расчета машиностроительных конструкций / В. Ф. Оробей, А. Анискин, А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, А. М. Лимаренко, Б. Солдо. – Одесса: «Апрель», 2016. – 761 с.

Богачева В. Е. Функция Грина и задача на собственные значения / В. Е. Богачева, И. Н. Беляева, Н. А. Чеканова, Б. М. Башкатов, Н. Н. Чеканова, И. С. Кузнецова // Вiсник Херсонського нац. технiчн. ун-ту. – Херсон, 2016. – № 3(58). – С.15 – 19.

Михлин С. Г. Приложение интегральных уравнений к некоторым проблемам механики, математической физики и техники / С. Г. Михлин. – М. – Л.: ОГИЗ техн.-теор. лит., 1947. – 304 с.

Опубліковано
2017-06-26
Як цитувати
[1]
В. Ф. Оробей, О. Ф. Дащенко, Л. В. Коломієць, ЛимаренкоО. M., і Р. С. Лобус, «РОЗРАХУНОК КОНУСОПОДІБНИХ БАЛОК СПЕЦІАЛЬНИХ КРАНІВ НА СТІЙКІСТЬ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (10), с. 54-59, Чер 2017.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>