ВИВЧЕННЯ УМОВ ОТРИМАННЯ СПОЛУК МАГНІЮ ОСОБЛИВОЇ ЧИСТОТИ З ЙОГО ХЛОРИДУ

  • М. І. Сичов Одеська державна академія технічного регулювання та якості
  • Л. В. Коломієць Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-2341-3345
  • К. Ф. Боряк Одеська державна академія технічного регулювання та якості https://orcid.org/0000-0003-4226-0102
Ключові слова: магній, гідроліз, комплекси магнію оксид, хлорид, домішки, очистка, фільтрація гідроксиду магнію.

Анотація

У статті розглянуті питання забезпечення якості важливих для нової техніки сполук магнію – його хлориду та оксиду. Вивчені процеси лужного гідролізу магній-іонів і його особливості в межах високих концентрацій іонів магнію. Показано,що в таких умовах утворюються лужні розчини, які містять комплекси магнію, які мають здатність при розбавленні утворювати осад гідрооксиду магнію з особливими властивостями: висока поглинаюча здатність до домішкових іонів 3-d елементів та значну швидкість фільтрації, що особливо важливо в технології сполук магнію. На основі одержаних дослідних даних надані рекомендації щодо технології отримання високочистих сполук хлориду і оксиду магнію. Дані рекомендації щодо можливості застосування такої технології для отримання інших високочистих сполук-хлоридів калію, натрію і кальцію, які важливі у фармацевтичному виробництві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 119 | Завантажень PDF: 84 |

Посилання

Сычев М. М. Перспективы использования золь-гель метода в технологии неорганических материалов / М. М. Сычев. – Журн. прикл. химии. – 1990. – Т.63. – № 3. – С.489 – 499.

Новиков А. И. Соосаждение урана (VI) с гидратированными оксидами железа (III), циркония, марганца (IV) и магния / А. И. Новиков, Л. Н. Гордеева // Радиохимия.– 1972. – Т.14. – № 1.– С. 14 – 20.

Чалый В. П. Гидроокиси металлов / В. П. Чалый. – К.: Наукова думка, 1972. – 160 с.

Вассерман И. М. Химическое осаждение из растворов / И. М. Вассерман. – Л.: Химия, 1980.– 207 с.

Hisahiko Einaga. The hydrolitik precipitation reaction of Mg(II) aqueous NaNO3 solution / Einaga Hisahio // J. Nucl. InorganChem. – 1981. – V.3. – рр. 229 – 233.

Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии / Ю. Ю. Лурье. – М.: Химия. – 1979. – 480 с.

Виноградова Е. Н. Влияние температуры и концентрации соли на рН среды при осаждении гидроксида магния/ Е. Виноградова // Труды комисси по аналитической химии. – М.: Изд-во АН СССР. – 1951. – Т.III (VI). – С. 138 – 145.

Бурков К. А. Гидролиз перхлората магния при температурах 25 – 1400С / К. А. Бурков, Е. А. Бусько Л. А. Гармаш // Журн. неорг. химии. – 1976. – Т. 23. – № 7. – С. 1767 – 1773.

Doerner H. A. Co-precipitation of Radium and Barium sulfates / H. A. Doerner, W. M. Hoskins // J. Amer. Chem. Soc. – 1925. – V. 47. – pp. 662–675.

Позин М. Е. Технология минеральных солей. Ч.1. / М. Е. Позин. – Л.: Химия, 1974. – 268 с.

Опубліковано
2017-06-26
Як цитувати
[1]
М. І. Сичов, Л. В. Коломієць, і К. Ф. Боряк, «ВИВЧЕННЯ УМОВ ОТРИМАННЯ СПОЛУК МАГНІЮ ОСОБЛИВОЇ ЧИСТОТИ З ЙОГО ХЛОРИДУ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (10), с. 10-14, Чер 2017.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>