Наукове періодичне видання

«Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості»

 

Рік заснування:

2012

Тематика:

висвітлення нових наукових результатів у галузі технічних наук в інтересах розробки нових та удосконалення існуючих приладів та методів вимірювання фізичних величин, розвитку системи стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, у тому числі у військовій галузі та сфері транспортних технологій

ISSN:

ISSN 2414-9780 (Online), ISSN 2412-5288 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію:

№ 18770-7570Р

Фахова реєстрація у ДАК України:

Наказ МОН України від 15.04.2014 р. № 455

 

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

2 рази на рік

Мови видання:

українська, російська і англійська

Засновник:

Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

Головний редактор:

Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, ректор

 

Заступник головного редактора:

Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Відповідальний секретар:

Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Члени редколегії:

Андрієнко Микола Миколайович, к.т.н., професор, Науково-технічна асоціація «Підйомні споруди», м. Одеса, голова правління

Боряк Костянтин Федорович, д.т.н., доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, завідувач кафедри метрології та метрологічного забезпечення

Ваганов Олександр Іванович, д.т.н., професор, Одеська залізниця, м. Одеса, головний метролог - начальник дорожнього центру стандартизації та метрології

Величко Олег Миколайович, д.т.н., професор, ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), м. Київ, директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

Волков Сергій Леонідович, к.т.н., доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, докторант

Гасанов Юсиф Надир огли, д.т.н., професор, Азербайджанська Республіка, Азстандарт, Заступник начальника відділу метрології

Гордієнко Тетяна Богданівна, д.т.н., доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, завідувач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та якості

Дяченко Олександр Феодосійович, к.т.н., с.н.с., Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, проректор з навчальної та виховної роботи

Зборовська Ірина Адамівна, к.т.н., доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, професор кафедри загально-технічної та фундаментальної підготовки

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., професор, Національний авіаційний університет, м. Київ, завідувач кафедри інформаційних технологій

Клещов Геннадій Михайлович, к.т.н., доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, докторант

Корсун Валерій Іванович, д.т.н., професор, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

Кучерук Володимир Юрійович, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики

Левін Сергій Федорович, д.т.н., професор, Російська Федерація, Московський інститут експертизи та випробувань, м. Москва, завідувач кафедри

Лєнков Сергій Васильович, д.т.н., професор, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, начальник науково-дослідного центру

Мілованов Валерій Іванович, д.т.н., професор, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів)

Новіков Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, директор інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики ОДАТРЯ, м. Київ

Петришин Ігор Степанович, д.т.н., професор, Державне підприємство «Івано-Франківськ-стандарт-метрологія» Міністерство економіки і промислового розвитку, м. Івано-Франківськ, генеральний директор

Скачков Валерій Вікторович, д.т.н., професор, Військова академія (м. Одеса), провідний науковий співробітник

Солдо Божо, д.т.н., професор, Республіка Хорватія, Універсітет Північ, м. Вараждін, декан факультету будівництва

Янковський Олег Георгійович, к.т.н., доцент, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, завідувач кафедри загально-технічної та фундаментальної підготовки

Адреса редакції:

Одеська державна академія технічного регулювання та якості, вул. Ковальська, 15, м. Одеса, 65020, Україна

Телефон:

(0487) 26-68-92, факс: (0487) 26-76-95.

 

E-mail:

odatry@gmail.com.

 

Сайти:

osatrq.edu.ua
odatrya.org.ua